ކޮވިޑް ބަލީގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ޒުވާނަކު އައްޑޫސިޓީގައި ނިޔާވެއްޖެ

އައްޑޫސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 ބައްޔަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ ރޭ 20:00 ގައި ނިޔާވެފައި ވަނީ އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝްގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ.

އެމީހާ ނިޔާވެފައި ވަނީ އައްޑޫ ފޭދޫގެ ހެލްތު ސެންޓަރުގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭއިން ކޮވިޑް ބަލީގައި ނިޔާވި 265 ވަނަ މީހާއެވެ. އަދި އައްޑޫސިޓީން ކޮވިޑް ބަލީގައި ނިޔާވި 14 މީހާއެވެ.

 ކޮވިޑްބަލީގައި އައްޑޫއިން މީހަކު ނިޔާވިއިރު މި ބަލީގެ ހާލަތު މުޅި ރާއްޖެގައިވެސް މިހާރުދަނީ ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންނެވެ. އަދި އަތޮޅުތެރެއިން މިބަލީގެ ހާލަތު އެންމެ ގޯސްކޮށް އޮތީވެސް އައްޑޫސިޓީގައެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވާނުވާ ވަރަށް ސާފް – ނިހާދު

ސިވިލްސާވިސްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހުގެނެސް ފާސްކުރީ 2015 ވަނައަހަރުކަމަށާ އަދި އޭރު އެކަންކުރީ ކުއްލިއަކަށް އަވަސް އަރުވާލައިގެން ކަމަށް ފޭދޫދާއިރާގެ ...

އިރްފާން ހާން މަރުވެއްޖެ

“ކޮލޮން އިންފެކްޝަން” އަކަށް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މިއަދު ހެނދުނު އިންޑިއާގެ އެންމެ ހުނަރުވެރި އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިރުފާން ...

މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންވެސް ޑިގްރީފެންވަރަށް ކިޔަވަންޖެހޭގޮތް ހަދަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މުދިމުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިމާމުންވެސް ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ކިޔަވަން ޖެހޭގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ...