އާޔަތްތައް ލިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ރިފަރެންސް ދިނުމަށް ބުނި ބުނުން ބާތިލްކުރިން

ގުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ފޮތްތަކުގައި ލިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ރިފަރެންސް ދިނުމަށް ބުނި ބުނުން ފަހުން ބާތިލު ކުރި ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ މިއަދު ބުނެފިއެވެ.

ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔައިދޭ ގުރުއާން/ އިސްލާމް ފޮތްތަކުގައި ހުރި ގުރުއާނުގެ ބައެއް އާޔަތްތަކުގައި ކުށް ހުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅުއެވެ. އޭގެ ފަހުން އިތުރު ކުށް ހުރިތޯ ބެލުމާއި، ކުށް އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީން ފެށިއެވެ.

އެއަށްފަހު ކަރިކިއުލަމް ރިވިޝަންގެ މަސައްކަތާއި ފޮތްތަކުން ފާހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަތައް އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާއިރު، ގްރޭޑް 12-1ގެ އިސްލާމް، ގުރުއާން ފޮތްތަކުގައިވާ ގުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް އުނިކޮށް އާޔަތުގެ ނަންބަރު ލިޔުމަށްފަހު ޚަތިމަށް ރެފަރެންސް ދޭން މިނިސްޓްރީ ވަނީ އެދިފައެވެ.

އަންނަ އަހަރާއި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ފޮތްތައް ޗާޕު ކުރާއިރު މިގޮތަށް ބަދަލު ކުރަން އެންގި ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާ ތާރީހެއްކަމަށް ސިޓީގައި ލިޔެފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހު 25 އެވެ. އެ ސިޓީގައިވާ ކަންކަން އިތުރަށް ބެލުމަށް ކަމަށް ބުނެ، އެ ސިޓީ ބާތިލު ކުރަން އެދި މިނިސްޓްރީން ދެވަނަ ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައި ވަނީ މި މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ބާސެލޯނާ ބަލިވެ ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ 1 ވަނަ މަގާމް ގެއްލުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެއްޖެ

2007 ވަނަ އަހަރަށްފަހު ވެލެންސިޔާގެ ދަނޑުގައި ވެލެންސިޔާއަތުން ބާސެލޯނާ ބަލިވެއްޖެވެ. ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ވެލެންސިއާގެ ދަނޑުގައި ރޭ ވެލެންސިޔާއަތުން ...

މާފަރު އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓު ޖައްސައިފި

ނ. މާފަރުގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސައިފި އެވެ. މާފަރު އެއާޕޯޓަކީ، ސިންގަޕޫރުގެ ޓަފް ...

ތައިލެންޑްގައި އެކްސިޑެންޓްވި ހުޅުދޫ އަހުމަދު ސައީދު ނިޔާވެއްޖެ

ތައިލެންޑުގައި މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ސ. ހުޅުދޫ ވައިޖެހޭގޭ އުމުރުން 44 އަހަރުގެ ...