ޗޭނު ޖަމްއިއްޔާގެ ބަދަހިކަޕް: ގުރުއަތުލުން ނަގައިފި

މީދޫ ޗޭނު ޖަމްއިއްޔާއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އަންހެނުންގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ނަގައިފި އެވެ.

5 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައިވާ މިމުބާާރާތުގެ މެޗްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ގުރުއަތުލުން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ މީދޫ އިމާޝްގައެވެ.

ކޮންމެޓީމެއް ކޮންމެޓީމަކާ އެއްފަހަރު ބައްދަލުކޮށް ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެންމެ މޮޅުވާ ދެޓީމް ފައިނަލަށް ދާގޮތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މިމުބާރާތުގެ މެޗްތައް މިފަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޕޮލިސް ދަނޑުގައެވެ.

މިމަހުގެ 15 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 20:30 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ވާދަކުރާނީ ޓީމް އެމްކޭއާއި  އާއި ހުޅުދޫ އެޗްއެސްސީ އެވެ. އެރޭ ކުޅެވޭ  ދެވަނަ މެޗްގައި ވާދަކުރާނީ ، ވެމްކޯއާއި ހުޅުދޫ ޔޫތެވެ.

ޗެމްޕިއަންޓީމަކަށް ދިހަހާސްރުފިޔާ ދެވަނަ ޓީމަކަށް ފަސްހާސްރުފިޔާ ދޭގޮތައް ކުޅެވޭ މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ފަސްޓީމަކީ ޓީމް އެމްކޭ ، އެޗްއެސްސީ ، ވެމްކޯ ، ހުޅުދޫ ޔޫތު އަދި ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްއެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މިމުބާރާތުގައި ޓީމްތަކުގައި ކުޅުންތެރީން ހިމެނުނު އުސޫލާއި މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ޓީމްތަކުގައި ކުޅުންތެރީން ބައިވެރިވެވޭ އުސޫލު ޗޭނުންވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން މިމުބާރާތުން 2020 ވަނަ އަހަރު ފެނުނުފަދަ ރަށުން ބޭރުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރީން ނުފެންނާނެއެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްޓީމެވެ. ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްޓީމު މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލްގައި ހުޅުދޫ ޔޫތާވާދަކޮށް މޮޅުވެގެންނެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އަމީނަކީ ޚިޔާނާތްތެރިއެއް – ޑރ ޖަމީލު

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީނަކީ ޚިޔާނާތްތެރިއެއްކަމަށް ކުރީގެ ނާއިބްރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ސިފަކުރައްވައިފިއެވެ. ސީޔާސީ ދާއިރާގައި ...

ދަރިފުޅު ކޮނޑަށް ލައިގެން ދިޔަ މަންމައަށް ސައިކަލެއް

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ހިޔާ ފްލެޓަށް ދަރިފުޅު ކޮނޑަށް ލައިގެން ދިޔަ މަންމައަށް ލިޓަސް އިން ...

ކޯވިޑް-19 : މާލެއިން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 13 އަަށް

އިތުރު ދިވެއްސަކު މާލެއިން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، މާލެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 13 އަށް އަރައިފިއެވެ. މި މީހާ ...