ސްރީލަންކަންގެ ސީދާ ދަތުރުތައް އައްޑޫއަށް ފަށައިފި

ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް އިން ލަންކާގެ ކޮލަމްބޯއާއި ގަމާއި ދެމެދުގައި ކުރަމުން އައި ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާފަ އޮތުމަށްފަހު އެ އެއަރލައިންސްގެ ސީދާ ދަތުރުތައް އައްޑޫ ސިޓީގެ ގަމަށް އަލުން ފަށައިފިއެވެ.

ސްރީލަންކަންއިން އައްޑޫއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް މިއަދު ފަށާނެކަން މިދިޔަމަހު އެ ކުންފުނިން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، މިފަހަރު ކޮލަންބޯ-ގަމުގެ ދަތުރުތަކުގެ ކަނެކްޝަން ފްލައިޓުތައް، މާލެއާއި ހުވަދޫއަށް ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަންއިން މީގެކުރިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް އިން ލަންކާގެ ކޮލަމްބޯއާއި ގަމާއި ދެމެދުގައި ކުރަމުން އައި ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާފައިވަނީ ކޯވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އަޅަމުންދިޔަ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކުގައެވެ.

އޭގެ ފަހުން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ރާއްޖޭގެ ޖެނެރަލް ސޭލްސް އޭޖެންޓް، އޭސް އޭވިއޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ފިރާގް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސްރީލަންކަންގެ ދަތުރުތައް ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފްލައިޓް ދަތުރުތައް އޭރު ނުފެށިފައިވަނީ ދިމާވި ބައެއް ކަހަލަ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

“ސާފު ރާއްޖެ، އަހަރެންގެވެސް ޒިންމާ” ކެމްޕޭން ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

ދިވެހިންގެ ކިބައިގައި ކުރިއްސުރެ ހުރި ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސިފަ އަލުން އަށަގަނުވައި، މި ރާއްޖެ ސާފުތާހިރު ހިތްގައިމު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ...

ދެކުނުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް އަބޫދާބީ ފަންޑުން އެހީދީފި

އައްޑޫސިޓީ އާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީއާއި ހުވަދު އަތޮޅު ހިމެނޭ ދެކުނު ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމްކުރާ ރީޖިނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ...

ތ. އަތޮޅާ ސ. އަތޮޅާ ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

ތ. އަތޮޅާ ސ. އަތޮޅާ ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް، މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ (މެޓް އޮފީސް) އިން ވައިޓް އެލާޓް ...