އައްޑޫ ސިޓީން މިއަދުވެސް 6 މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީން މިއަދުވެސް 6 މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ.

އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން ހޮސްޕިޓަލުން މިރޭ ހާމަކޮށްފައިވާގިތުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ހަޔަކުން މިއަދު ހަވީރު 6 ޖެހުމާ ހަމައަށް ފެނުނު ހަ ކޭސްގެ ތެރެއިން ދެ ކޭސް ފެނިފައިވަނީ ހިތަދޫންނެވެ.  ދެ ކޭސް މަރަދުން ފެނިފައިވާއިރު  ދެ ކޭސް މަރަދޫފޭދޫން ވެސް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހަތަރު ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުންނާއި، ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދެއްކި މީހެއްގެ އިތުރުން ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހެކެވެ.

އައްޑޫގެ އަވަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ކޮވިޑްގެ އެކްޓިވް ކޭސް މިހާރު އުޅެނީ މަރަދޫގައެވެ. މަރަދޫގައި ކޮވިޑް 19 ގެ  41 ކޭސް އުޅޭއިރު، ހިތަދޫގައި ދެ ކޭސް، ފޭދޫގައި އެކްޓިވް ހަ ކޭސް، އަދިމަރަދޫފޭދޫގައި ތިން ކޭސް އުޅޭ ކަމަށް އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. އައްޑޫސިޓީން މިއަދު 6 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު އިއްޔެވެސް އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައވާ ރަށްތަކުން 11 މީހަކުވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ވޭރިއެންޓް ދެނެގަތުމަށް ސާމްޕަލް ފޮނުވީ ވައިގެ މަގުން: މަބްރޫކް

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދަނީ ކޮވިޑް19 ގެ ކޮން ވޭރިއެންޓެއްތޯ ޓެސްޓު ކުރުމަށް ސާމްޕަލްތައް ފޮނުވީ ވައިގެމަގުން ކަމަށް ހެލްތު ...

ބައެއް ވަޒީރުން ވަކިކޮށް ކެބިނެޓަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ފައްޓަވައިފި

ބައެއް ވަޒީރުން ވަކިކޮށް ކެބިނެޓަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ފައްޓަވައިފިއެވެ. ވަޒީރުންގެ ...

ކުރީގެ ނޫޓެއް އޮތްނަމަ އަވަހަށް ބަދަލުކުރަން އުޅޭ !

ދިވެހި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކުރިން ގެންގުޅުނު ނޫޓުތައް މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ބޭނުން ކުރުން ...