އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ކަމުން ޝަރީފް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

advertisement

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ކަމުން އަހްމަދު ޝަރީފް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމުން މިއަދުން ފެށިގެން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ވޭތުވެދިޔަ އިންތިހާބުތަކުގައި އިހްލާސްތެރި ކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއި އެކު މަސައްކަތް ކޮށްދެވުނު ކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބުނުކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީފް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކުރިމަގުގައިވެސް ރައްޔިތުންގެ ހިދުމަތުގައި ފެންނާނެ ކަމަށެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ޝަރީފް އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ދައުލަތުގެ ކުންފުންޏެއް ހިންގުމާއި ހަވާލްވެ ވަޑައިގަތުމަށެވެ.

ޝަރީފް އަކީ ކުރިން ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ސިޔާސީ މަޤާމުތައް ފުރުއްވި ބޭފުޅެކެވެ.

advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

25،000ރ. ލިބޭ މީހުންގެ އަތުން އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ލަފާދީފި

ރާއްޖޭގައި މަހަކު އެންމެ ދަށްވެގެން 25،000 ރުފިޔާ ލިބޭ މީހުންގެ އަތުންވެސް އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ވޯލްޑް ބޭންކުން ...

ޕާޓީ މެންބަރުންގެ އިހްސާސާއި، އުންމީދު ނަގާލައި، ކުރިއަށް ގޮސްގެން ހޯދޭނެ ކާމިޔާބީއެއް ނެތް: ނަޝީދު

ޕާޓީއަށް ތާއީދުކުރާ އެތައް ބައެއްގެ އިހްސާސާއި, އުންމީދު ނަގާލައި, ގޮންޖަހައި ކުރިއަށް ގޮސްގެން ހޯދޭނެ ކާމިޔާބީއެއް ނޯންނާނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ...

ދަރަވަންދޫން ހައްޔަރުކުރި ފާތިހު ފުލުހުންގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރި!

ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުތަކާއެކު ބ. ދަރަވަންދޫއިން ހައްޔަރުކުރި ލ. ގަން ތުނޑި، ދުންފިނި ،އުފާ، އަހްމަދު ފާތިހް ކުރިން ފުލުހުންގެ ...