ޔޫރޯ 2020 : ސްލޮވޭކިޔާއިން އެޓީމުގެ ފުރަތަމަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފި

advertisement

ޔޫރޯ 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސްލޮވާކިއާ ކުޅުނު ފުރަތަމަމެޗް އެޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މި މެޗު ސްލޮވާކިއާ އިން ކާމިޔާބުކުރީ ޕޮލެންޑާ ވާދަކޮށް ދެލަނޑު 1 ލަނޑުންނެވެ.  މިއީ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތާރީހުގައި ސްލޮވާކިއާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން  އެޓީމަށް މޮޅެއް ހޯދުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެއެވެ.

މިދެ ޓީމު މިމެޗަށް ނުކުތް އިރު މެޗުގެ ފޭވަރިޓެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިފައި އޮތީ ޕޮލެންޑެވެ. ސަބަބަކީ  ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް މިދިޔަ އަހަރު ހޯދި ރޮބަޓް ލެވެންޑޮސްކީ އެ ޓީމުގައި ހުރުމުންނެވެ

ރޭ ކުޅެވުނު މިމެޗްގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ކުރިހޯދީ ސްލޮވޭކިޔާއެވެ. މެޗްގެ 18 ވަނަ މިނިޓްގައި ސްލޮވޭކިޔާއިން ކާމިޔާބުކުރި މިލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދި ރޮބަޓް މަކްއެވެ. މަކްގެ މިލަނޑަކީ ޕޮލެންޑްގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކައިިރިން ބީޓު ކުރުމަށްފަހު އޭރިޔާ ތެރެއަށް ވެދެ  ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލް ދަނޑީގައި ޖެހިފައި ގޮސް ގޯލްކީޕަރުގައި  ޖެހި ގޯލްތެރެއަށް ވަދެގެން ކާމިޔާބުކުރެވުނު ލަނޑެކެވެ. މި ލަނޑަކީ ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑެއްކަމަށް ޔޫއޭފާއިންވަނީ ނިންމާފައެވެ.  އެހެންކަމުން މި ލަނޑު ވެގެންގޮސްފައިވަނީ ޔޫރޯގެ ތާރީހުގައި ކީޕަރެއް އަތުން ބައިކޮޅަށް ލަނޑެއް ވަން ފުރަތަމަ ލަނޑަށެވެ.

މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމިގެންގޮސްފައިވަނީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއިން ސްލޮވޭކިޔާ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ފަށައިގެން މިނެޓެއް ނުވަނީސް ޕޮލެންޑުން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާ މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ، ކާލް ލިނޭޓޭއެވެ. ޕޮލެންޑުން ލަނޑެއް ޖަހާ މެޗްގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައިވަނިކޮށް މެޗްގެ 62 ވަނަ މިނިޓްގައި އެޓީމްގެ ކްރިކޯވިއަކް އަށް ރެފްރީވަނީ ރަތްކާޑު ދައްކާ ދަނޑުން ފޮނުވާލާފައެވެ.  

ކްރިކޯވިއަކް ރަތްކާޑު ދައްކާ ދަނޑުން ފޮނުވާލިތާ 7 މިނިޓްފަހުން މެޗްގެ 63 ވަނަ މިނެޓުގައި ސްލޮވާކިއާގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖަހާ މެޗްގެ ނަތީޖާ 2-1 އަށް އެޓީމުންވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މިލަނަޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ  އިންޓަ މިލާންގެ ޑިފެންޑަރު މިލާން ސްކްރިނިއާ އެވެ.

އެއްކުޅުންތެރިއަކު މަދުން ކުޅެން ޖެހުނަމަވެސް ޕޮލެންޑުން ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރުމަށް ސްލޮވާކިއާގެ ގޯލަށް ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މެޗް ނިމިގެން ދިޔައީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ސްލޮވޭކިޔާ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އިތުރު ދައުރެއް ދެއްވައިފިނަމަ ރައީސް ޔާމީން ވާނީ ދުނިޔޭގެ ވަރުގަދަ ޝަޙްސިއްޔަތަކަށް – މިނިސްޓަރ ސަޢީދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ވެރިކަމުގެ އިތުރު ދައުރެއް ދެއްވައިފިނަމަ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޝަޚްސިއްޔަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެމަނިކުފާނު ...

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19އަށް އިތުރު 13 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ 98 މީހުން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19އަށް އިތުރު 13 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 1916އަށް އަރައިފިއެވެ. އަދި މީގެ ...

ޕެންޝަން ފަންޑުން ހައްޖަށް ދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާއަށް އެ ފުރުސަތު ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން މުހިންމު : ރޮޒައިނާ

Advertisement ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ދަށުން ހައްޖަ ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ފަރާތުގެ މައިންބަފައިންނާއި އަނބިންނާއި ފިރިން އަދި ދަރިންނަށް ...