މިއަދަކީ ވޯލްޑް ބައިސިކަލްޑޭގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަސް – ކަރީމްވަނީ 40 އަހަރު މެދުނުކެނޑި ބައިސިކަލް ދުއްވާފައި

މިއަދަކީ ވޯލްޑް ބައިސިކަލްޑޭ ގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެވެ.ބައިސިކަލް ޑޭގެ ގޮތުގައި މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު މީދޫގައި ވެސް ...

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރެއްވި 6 މެންބަރަކު ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ، ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވި ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުން ޕީޕަލްސް ނެޝެނަލް ކޮންގްރެސް، ...

ލީގުކަޕް: ޕެނަލްޓީގައި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ޗެލްސީ ސެމީއަށް

އިގިރޭސި ލީގުކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި އަންގާރަދުވަހުގެ ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު 1-1 ...

ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ޒީނާ ޒާހިރު

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ޒީނާ ޒާހިރު އައްޔަން ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ޒީނާއަކީ އަކީ ބިޒްނަސް ...

އައްޑޫ ކޯޓް ކޮމްޕްލެސް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރެކްޝަނަށް

އައްޑޫގައި އިމާރާތް ކުރާ ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސްގެ މަސައްކަތް އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި ހަވާލު ކުރައްވައިފިއެވެ. އައްޑޫސިޓީގައި މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ...

ހުޅުމީދޫ މިފްކޯ ބަނދަރު ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮންޕްލެކްސްއިން ބޭނުން ކުރަމުންދާ މިފްކޯ ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ. ...

ރައްޔިތުން ރައީސް ސާލިހާއިއެކު ތިބުން ލާޒިމް: ފެނަކަ ސަޢީދު

ރައީސް ޞާލިޙާއެކު ރައްޔިތުން ތިބުމަކީ ލާޒިމް ކަމެއް ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...

ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އަބަދުވެސް މި ގެންދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ރައީސް

ފަތުރުވެރިކަން ސިންދަފާތުކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މި ގެންދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ...

ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ބަހެއް ގޮތުގައި އިނގިރޭސި ބަސް ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ތަރައްޤީ ހަލުވިވެ ލިބޭ ފައިދާ ބޮޑުވާނެ: އިކްރާމް

ދިވެހި ބަހަށް ކުރާ އިޚްތިރާމަށް ނިކަމެތިކަން ނާންނަ ގޮތައް ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ބަހެއް ގޮތުގައި އިނގިރޭސި ބަސް ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ...

“އިންޑިއާ އައުޓް” ހަރަކާތަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

އިދިކޮޅުން ކުރިއަށް ގެންދާ “އިންޑިއާ އައުޓް” ހަރަކާތަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ ހަރަކާތް ...

  • 1
  • 2