ސާޖިދާގެ މައްސަލަ ބެލޭނެ ގޮތް ހުއްޓާ އެމްޑީޕީއިން އެ މައްސަލަ ތަޅުމަށް ގެނައީ ޒާތީ ގޮތުން: އީވާ

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އަނބިކަބަލުން ސާޖިދާ މުހައްމަދު ސިވިލް ސާވިސް ވަޒީފާގައި ހުންނަވާ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ...

ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ތިނަދޫ ކަނޑައެޅުއްވުމާއި ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުގެ މަރުހަބާ ތިނަދޫ ސިޓީއަށް

ގދ. ތިނަދޫ ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ކަނޑައަޅުއްވުމާއި ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން މަރުޚަބާ ދަންނަވައިފި ...

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ވެރިކަމެއްގައި މަހުގެ އަގު 25 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށްދޭނަން: އިލްޔާސް

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ...

ހުޅުޖެހި ނަމަވެސް ކެމްޕެއިނަށް އަސަރު ނުކުރާނެ- ރޮޒެއިނާ

ހުޅުޖެހި ނަމަވެސް ކެމްޕެއިނަށް އަސަރު ނުކުރާނެ ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ...

“ހިތުގެ އަޑިން ޒުވާނުންގެ އަޑު” ހަމްދާ ކިޔާދިނީ ހިތްދަތި އެހެނަސް މިއަދުގެ ޒުވާނުންގެ ހާލަތު

މުޅި މީސްމީޑިއާ ގުގުމާލީ ދިވެހި ޒުވާނެއްގެ އަސަރުގަދަ ވާހަކަތަކާއެކުއެވެ. އެއީ “ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް” އިން ޖުލައި 23 ވަނަ ...

އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އަޕްގްރޭޑަކުރުން: ދެކުނުގެ މަސްވެރިކަމަށް ކުރެވޭ އެންމެ މުހިންމު އިންވެސްޓްމަންޓް

ދިވެހިންނަކީ ޒަމާނުއްސުރެ މާކަނޑުން ރޯދި ހޯދައިގެން ދިރިއުޅުން ހަމަޖައްސަމުން އައި ހީވާގި ބައެކެވެ. މަސްވެރިކަން ކުރިއަރަމުން ދިޔަދިޔަހެން އެއިން ...

ފައިނުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ގޯތި ހަވާލުކޮށްފި

ފައިނުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް މިދިޔަ އަހަރު ފައިނު ކައުންސިލުން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ...

މޫސާ ސިއްދީގުގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަމުން އެބަދޭ- ހުޅުދޫ ވޮއިސް

ހުޅުދޫ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ލިޔެކިއުންތަކަކަށް އުނިއިިތުރު ގެނައުމާ ގުޅިގެން، ހުޅުދޫ އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ މޫސާ ސިއްދީގުގެ މައްސަލައެއް ސިވިލް ...

އައްޑޫގެ ތަރައްގީއަށް މިހާތަނަނަށް އެންމެ އިސްކަމެއްދިން ވެރިއަކީ ރައީސް ސޯލިހު: ޝަރީފް

އައްޑޫގެ ތަރައްގީއަށް މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދިން ވެރިއަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ކަމަށް އައްޑޫ ...

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓް ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ %70 މީހުންނަކީ ބިދޭސީން

ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދާ ރިސޯޓްތަކުގެތެރެއިން  174 ރިސޯޓެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ  52،396 މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން %/70 މީހުންނަކީ ބިދޭސީން ކަމަށް ...