ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިތުރު މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަހަށް ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި  މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެކަމަށް ސަރުކާރުން ދެންމެ ހާމަކޮށްފި އެވެ.

މިއަދު އިތުރުމީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވުމާއެކު، ރާއްޖެއިން މިބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދުވަނީ ތިނަކަށް އަރާފައެވެ. ކޯވިޑް-19އިން މީހަކު ރަނގަޅުވިކަން ޑޮކްޓަރުން ޔަގީންކުރަނީ ދެފަހަރަށް ޓެސްޓް ހެދުމަށްފަހު ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވުމުންނެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައ ޑރ. މުރާދު ވިދާޅުވީ މިއަދު ކޯވިޑް-19އިން ރާއްޖެއިން ރަނގަޅުވި މީހަކީ ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުން އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަށް ގެންދިޔަ ބަލިމީހެއް ކަމަށެވެ.

މިއަދު ކޯވިޑް-19އިން ރަނގަޅުވި މީހާ އެންމެފުރަތަމަ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މިމަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހުގަ އެވެ. އަދި އޭނާގެ ހާލު ގޯސްނުވިނަމަވެސް މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމަޔަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު ޓެސްޓް ހަދާފައިވާކަމަށް ޑރ. މުރާދުވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި 18 ވަނަ ދުވަހު ހެދި ޓެސްޓް ނެގެޓިވްވުމުން، އަނެއްކާވެސް އިއްޔެ އިތުރު ޓެސްޓެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ޑރ. މުރާދުވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫއަށް 37 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކަރަންޓްގެ މަޝްރޫއެއް

އައްޑޫސިޓީގެ ކަރަންޓް ވިއުގައަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ޗައިނާާގެ ކުންފުންޏަކާއި އެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު މާގިރި ހޮޓެލްގައި ...

އަންނަ ހަފްތާގައި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް އިތުރު ބާރުތަކެއް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާނަން – ރައީސް ސޯލިހު

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުތައް ދީގެން ނޫން ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ނުދެވޭނެކަމަށާ  މިގޮތުން އަންނަ ހަފްތާގައި އޮންނަ ...

ފިލިޕީންސް ނަރުސްގެ މަރާ ގުޅިގެން ދިވެހި އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ފިލިޕީންސް އަށް ނިސްބަތްވާ ނަރުސް މޭރީ ގްރޭސް ޕިނޭޑާގެ މަރާއި ...