ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލުގެ ގޮނޑީގެ ޓިކެޓް ފައިޒް ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

advertisement

 

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލުގެ ގޮނޑީގެ ޓިކެޓް ފައިޒް  ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި އެވެ

ފައިޒް ޓިކެޓް ކާމިޔާބުކުރެއްވީ ހުޅުދޫދާއިރާގެ މިހާރުގެ ކައުންސިލަރު ޝުކުރީއާއި ހުޅުދޫ ދާއިރާއަށް ދެންވާދަކުރެއްވި އިރުޝާދު ( ކިރޭ )  އާއި ވާދަކޮށް ބޮޑު ތަފާތަކުންނެވެ.

ހުޅުދޫގައި  ބެހެއްޓި ވޯޓް ފޮށީގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާލާއިރު ފައިޒްއަށް ލިބިފައިވަނީ 239 ވޯޓެވެ. ޝުކުރީއަށް  ލިބުނީ 68 ވޯޓެވެ. އިރުޝާދަށް ލިބުނީ 74 ވޯޓެވެ.

މާލޭގެ ވޯޓް ފޮށީގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު  ފައިޒްއަށް ލިބިފައިވަނީ 240 ވޯޓެވެ. ޝުކުރީއަށް  ލިބުނީ 82 ވޯޓެވެ. އިރުޝާދަށް ލިބުނީ 173 ވޯޓެވެ.

ފައިޒްއަށް ޖުމްލަ 479 ވޯޓް ލިބިފައިވާއިރު ފައިޒްއާއި އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރި އިރުޝާދު ( ކިރޭ ) އަށް ލިބިފައިވަނީ 247 ވޯޓެވެ. އަދި މިހާރުގެ ކައުންސިލަރު ޝުކުރީއަށް ލިބިފައިވަނީ 150 ވޯޓެވެ.

އެހެންކަމުން ފައިޒް މި ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިމިވަނީ 232 ވޯޓްގެ ބޮޑުތަފާތަކުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ސެމީފައިނަލްގައި މީދޫ ޓީމާ ވާދަކުރާނެ ޓީމަކަށް ފޭދޫ ވޮލީޓީމް ހޮވިއްޖެ

މަރަދޫފޭދޫ އައިލެންޑް ވޮއިސް އޮފް ޔޫތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މަރަދޫފޭދޫގައި ބާއްވާ ” އައިވީ މިކްސްޑް ވޮލީކަޕް 2020 ” ...

ބަރަހަނާ ވެބްސައިޓްތައް ބްލޮކްކޮށްދެއްވާ! އައްޝެއިޚް އަލީ ޒައިދު

ބަރަހަނާ ވެބްސައިޓްތައް ބްލޮކްކޮށްދެއްވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲއާއި ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ...