ފީފާ 20 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެނުންގެ ވޯލްޑްކަޕް 2022: ސްޕެއިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

 ފީފާ 20 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެނުންގެ ވޯލްޑްކަޕް 2022 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސްޕެއިން ހޯދައިފިއެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސްޕެއިން ހޯދީ ހޯމަ ދުވަހު ކުޅެވުނު ފައިނަލްމެޗްގައި 3 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ޖަޕާން ބަލިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ސްޕެއިން މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ހޮވުނީ ސެމީފައިނަލްމެޗްގައި ނެދަލެންޑް 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ބަލިކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ޖަޕާން ފައިނަލަށް ހޮވުނީ ސެމީފައިނަލްގައި ބްރެޒިލް 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ބަލިކޮށްފައެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ހޮވުމަށް ކުޅުނު މެޗްގައި ބްރެޒިލްއާއި ނެދަލެންޑް ބައްދަލުކުރިމެޗް 4 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށް ތިންވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ބްރެޒިލްއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ނަޝީދު ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް: ރައީސް

އެމްޑީޕީގެ ހަތަރުވަނަ ކޮންގްރެސްއަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ޤަރާރު އަނބުރާ ...

ނޭމާއަށް ދެ މެޗުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް

ނޭމާގެ އިތުރުން ޕަރޭޑޭސް 2 މެޗަށް ، ކުރްޒާވާ 6 މެޗަށް ، އަމާވީ 3 މެޗަށް އަދި ...

ސަރުކާރާއި ސުކޫލްތައް އިތުރު ހަފްތާއަކަށް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި

އަންނަ ހަފްތާގައިވެސް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ނުހުޅުއްވުމަށާއި، ސްކޫލްތަކާއި، ކޮލެޖުތަކާއި، ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ކިޔެވުންވެސް ބަންދުކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފިއެވެ.މިކަން ...