ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން އާޖެންޓީނާ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

އާޖެންޓީނާ  ސެމީފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ، ރޭ ކުޅެވުނު ކްއާޓާ ފައިނަލްމެޗްގައި ވެނެޒުއޭލާ އާއި ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނު މެޗުން 2 ލަނޑު 0 ލަނޑުން މޮޅުވެގެންނެވެ.
ބްރެޒިލްގެ މަރަކާނާ ސްޓޭޑިއަމްގައި، ކުޅެވުނު މިމެޗުގައި އާޖެންޓިނާގެ ގޯލުތައް  ޖަހައިދިނީ ލައުޓާރޯ މާޓިނޭޒް އަދި ޖިއޮވާނީ ލޮސެލްސޯ އެވެ.

ރޭގެ މެޗުގައި އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން މެސީއަށް މާ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ދެއްކިފައިނުވިނަމަވެސް އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ލިއޮނަލް ސަކަލޯނީ ބުނީ، މެސީ ދަނޑުމަތީގައި ހުރުމަކީ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް ލިބޭ ހިތްވަރެއްކަމަ ށެވެ.

އާޖެންޓީނާ ސެމީފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ބްރެޒިލާ ދެކޮޅަ ށެވެ.

ސެމީ ފައިނަލްގައި ބްރެޒިލާ ވާދަކުރަން ޖެހުމަކީ ޖެހިލުންވާންވީ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، ބްރެޒިލްގެ ދަނޑުގައި ބްރެޒިލް ބަލިކޮށް ފައިނަލުން ފުރުޞަތު ހޯދުމަކީ އުއްމީދުކަމަށްވެސް  އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ބުނެފައިވެއެވެ،

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޑިބުރެއިނާ ގެ ކިބައިން ރުޑިގާރ މާފަށް އެދިއްޖެ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ކެވިން ޑިބުރެއިނާ އަށް ލިބުން އަނިޔާ އަށް މާފަށް އެދޭކަމަށް ޗެލްސީގެ ޑިފެންޑަރ އެންޓޯނިޔާ ...

ސްޕެއިންގެ ސްޕެނިޝް ސުޕަރ ކަޕް 13 ވަނަ ފަހަރަށް ބާސެލޯނާ ހޯދައިފި

2 ލަނޑު 1 ލަނޑުން  ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް ސްޕެއިންގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅޭ ސްޕެނިޝް ސުޕަރ ...

ސިޓީގެ ސާނޭ ގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ބަޔާނުން ފަށައިފި

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ސާނޭ ގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަޝްވަރާތައް ބަޔާން މިއުނިކުގެ އިސްވެރީން ފަށައިފިއެވެ. ޖަރުމަނުގެ ސާނޭއަކީ މިދިޔަ ޖަނަވަރީގެ ...