ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން އާޖެންޓީނާ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

އާޖެންޓީނާ  ސެމީފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ، ރޭ ކުޅެވުނު ކްއާޓާ ފައިނަލްމެޗްގައި ވެނެޒުއޭލާ އާއި ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނު މެޗުން 2 ލަނޑު 0 ލަނޑުން މޮޅުވެގެންނެވެ.
ބްރެޒިލްގެ މަރަކާނާ ސްޓޭޑިއަމްގައި، ކުޅެވުނު މިމެޗުގައި އާޖެންޓިނާގެ ގޯލުތައް  ޖަހައިދިނީ ލައުޓާރޯ މާޓިނޭޒް އަދި ޖިއޮވާނީ ލޮސެލްސޯ އެވެ.

ރޭގެ މެޗުގައި އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން މެސީއަށް މާ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ދެއްކިފައިނުވިނަމަވެސް އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ލިއޮނަލް ސަކަލޯނީ ބުނީ، މެސީ ދަނޑުމަތީގައި ހުރުމަކީ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް ލިބޭ ހިތްވަރެއްކަމަ ށެވެ.

އާޖެންޓީނާ ސެމީފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ބްރެޒިލާ ދެކޮޅަ ށެވެ.

ސެމީ ފައިނަލްގައި ބްރެޒިލާ ވާދަކުރަން ޖެހުމަކީ ޖެހިލުންވާންވީ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، ބްރެޒިލްގެ ދަނޑުގައި ބްރެޒިލް ބަލިކޮށް ފައިނަލުން ފުރުޞަތު ހޯދުމަކީ އުއްމީދުކަމަށްވެސް  އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ބުނެފައިވެއެވެ،

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ހަމަސް ދުވަހަށްފަހު އެނބުރި އައިސް ޖޮކޮވިޗް މޮޅެއް ހޯދައިފި

ކުރިން ދުނިޔޭގެ އެއް ނަމްބަރު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމުގައި އޮތް ސާބިއާގެ ނޯވަކް ޖޮކޮވިޗް އަނިޔާއިން ސަލާމަތްވެ، އެނބުރި ...

ޖަރުމަނުގެ ފުރަތަަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެވަނަ ޑިވިޝަނުން 10 ކުޅުންތެރިއަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ޖަރުމަނުގެ ފުރަތަަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެވަނަ ޑިވިޝަނުން 10 ކުޅުންތެރިއަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. ޖަރުމަން ލީގުގެ ...

ސްޕެނިޝް ލީގު އައިސް ޓީވީ އަށް!

ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ބޮޑު ލީގު ލަލީގާ ސަންޓަންޑާ މިމަހު 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންދާއިރު މީޑިއާނެޓުގެ ޗެނަލްތައް ކަމަށްވާ ...