ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން އާޖެންޓީނާ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

އާޖެންޓީނާ  ސެމީފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ، ރޭ ކުޅެވުނު ކްއާޓާ ފައިނަލްމެޗްގައި ވެނެޒުއޭލާ އާއި ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނު މެޗުން 2 ލަނޑު 0 ލަނޑުން މޮޅުވެގެންނެވެ.
ބްރެޒިލްގެ މަރަކާނާ ސްޓޭޑިއަމްގައި، ކުޅެވުނު މިމެޗުގައި އާޖެންޓިނާގެ ގޯލުތައް  ޖަހައިދިނީ ލައުޓާރޯ މާޓިނޭޒް އަދި ޖިއޮވާނީ ލޮސެލްސޯ އެވެ.

ރޭގެ މެޗުގައި އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން މެސީއަށް މާ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ދެއްކިފައިނުވިނަމަވެސް އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ލިއޮނަލް ސަކަލޯނީ ބުނީ، މެސީ ދަނޑުމަތީގައި ހުރުމަކީ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް ލިބޭ ހިތްވަރެއްކަމަ ށެވެ.

އާޖެންޓީނާ ސެމީފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ބްރެޒިލާ ދެކޮޅަ ށެވެ.

ސެމީ ފައިނަލްގައި ބްރެޒިލާ ވާދަކުރަން ޖެހުމަކީ ޖެހިލުންވާންވީ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، ބްރެޒިލްގެ ދަނޑުގައި ބްރެޒިލް ބަލިކޮށް ފައިނަލުން ފުރުޞަތު ހޯދުމަކީ އުއްމީދުކަމަށްވެސް  އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ބުނެފައިވެއެވެ،

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޖަޕާނުން ޖަރުމަނު ބަލިކޮށް ހައިރާންކަން ގެނުވައިފި، ވޯލްޑްކަޕުގައި ގަދަބާރުތަކަށް ދަށް ފެށުމެއް!

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022 ގައި މިއަދު އޭޝިއާގެ ގަދަބާރު ޖަޕާނުން ފަހަތުން އަރާ 4 ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަނު ...

ޔޫރޯ އަންޑަރ ޓުވެންޓީވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ޖަރުމަން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ޔޫރޯ އަންޑަރ ޓުވެންޓީވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖަރުމަނުޓީމް ހޯދައިފިއެވެ. ޖަރުމަނުޓީމުން މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ރޭ ކުޅެވުނު ...

ޕްރިމިއާލީގުގެ ކުޅުންތެރީންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެއްބަސް ނުވުމަށް ޕީއެފްއޭ އިން ކުޅުންތެރީންނަށް އިރުޝާދު ދީފި

އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުގެ ކުޅުންތެރީންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރުމަށް ކުލަބްތަކުން ހުށަހެޅިނަމަވެސް އެގޮތައް އެއްބަސް ނުވާން ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން “ޕީއެފްއޭ” ...