ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން އާޖެންޓީނާ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

އާޖެންޓީނާ  ސެމީފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ، ރޭ ކުޅެވުނު ކްއާޓާ ފައިނަލްމެޗްގައި ވެނެޒުއޭލާ އާއި ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނު މެޗުން 2 ލަނޑު 0 ލަނޑުން މޮޅުވެގެންނެވެ.
ބްރެޒިލްގެ މަރަކާނާ ސްޓޭޑިއަމްގައި، ކުޅެވުނު މިމެޗުގައި އާޖެންޓިނާގެ ގޯލުތައް  ޖަހައިދިނީ ލައުޓާރޯ މާޓިނޭޒް އަދި ޖިއޮވާނީ ލޮސެލްސޯ އެވެ.

ރޭގެ މެޗުގައި އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން މެސީއަށް މާ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ދެއްކިފައިނުވިނަމަވެސް އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ލިއޮނަލް ސަކަލޯނީ ބުނީ، މެސީ ދަނޑުމަތީގައި ހުރުމަކީ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް ލިބޭ ހިތްވަރެއްކަމަ ށެވެ.

އާޖެންޓީނާ ސެމީފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ބްރެޒިލާ ދެކޮޅަ ށެވެ.

ސެމީ ފައިނަލްގައި ބްރެޒިލާ ވާދަކުރަން ޖެހުމަކީ ޖެހިލުންވާންވީ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، ބްރެޒިލްގެ ދަނޑުގައި ބްރެޒިލް ބަލިކޮށް ފައިނަލުން ފުރުޞަތު ހޯދުމަކީ އުއްމީދުކަމަށްވެސް  އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ބުނެފައިވެއެވެ،

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފަހަތުން އަރައި ޗެލްސީ ބަލިކޮށް، އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕުގެ ފައިނަލަށް އާސެނަލް ދަތުރުކޮށްފި

ފަހަތުން އަރައި ޗެލްސީ ބަލިކޮށް، އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕުގެ ފައިނަލަށް އާސެނަލް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި އާސެނަލްއާ ދެކޮޅަށް ...

ޔޫރޯ 2020: ގްރޫޕް އޭ- ދެވަނަ ބުރަށް އިޓަލީ އާއި ވޭލްސް

ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް އޭ އިން އިޓަލީ އާއި ވޭލްސް އިން މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުން ޖާގަ ...

ޔޫރޯ 2020: ކްރޮއޭޝިޔާ ބަލިކޮށް ކްއާޓާފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ސްޕެއިނުން ހޯދައިފި

ޔޫރޯ 2020 ގެ ރައުންޑް އޮފް 16 ގައި ކްރޮއޭޝިޔާ ބަލިކުރުމަށްފަހު  ސްޕެއިން އިން ކްއާޓާފައިނަލްގެ ޖާގައެއް ހޯދައިފިއެވެ. ...