advertisement

ޔޫރޯ 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅެވުނު ފުރަތަމަ  ޗެކް ރިޕަބްލިކް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ޗެކްރިޕަބްލިކް މިމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ސްކޮޓްލެންޑާއި ވާދަކޮށް ދެ ލަނޑު ސުންލަނޑުންނެވެ.

މިމެޗް ދެ ލަނޑު ސުންލަނޑުން ޗެކްރިޕަބްލިކް ކާމިޔާބުކުރިއަސް މިމެޗްގައި ގިނައިރު ބޯޅަ ގެންގުޅެ ލަނޑު ޖަހާނެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ސްކޮޓްލެންޑަށް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. މިގޮތުން ސްކޮޓްލެންޑްގެ ކުޅުންތެރީން ޗެކްރިޕަބްލިކްގެ ގޯލާ އަމާޒުކޮށް ފޮނުވާލި ގިނަ ބޯޅަތަކެއް ލަނޑަކަށް ވިޔަ ނުދީ ސަލާމަތް ކުރީ މުޅި މެޗުގައި ހުނަރުވެރި ކުޅުމެއް ދެއްކި ޗެ ކްރިޕަބްލިކްގެ ކީޕާރު ތޯމަސް ވަކްލިޗީއެވެ.

މިމެޗްގައި ޗެކްރިޕަބްލިކުން ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ލަނޑު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ފުރަތަމަ ހާފްގެ 42 ވަނަ މިނިޓްގައެވެ. މިލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން ލެވަކޫސަން އަށް ކުޅޭ ޕެޓްރިކް ޝިކެވެ. ބޮލުން ޖަހާ ބޯޅަ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ވައްދާލައިގެން  ޝިކް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑަކީ ގައުމީ ޓީމަށް އޭނާ ޖަހާ ދިން 12 ވަނަ ލަނޑެވެ

މިމެޗުގައި ޗެކްރިޕަބްލިކުން ކާމިޔާބުކުރި ދެވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ފަށައިގެން 7 ވަނަ މިނިޓްގައެވެ.

މިލަނޑުވެސް އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފުރަތަމަ ލަނޑުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްދިން  ޝިކްއެވެ. ޝިކްގެ މިލަނޑަކީ ސްކޮޓްލެންޑްގެ ޕެނަލްޓީއޭރިޔާއިން ބޭރުގައި އެޓީމުގެ ކީޕަރު ހުއްޓާ ދަނޑުގެ މެދުރޮގާހަމައިން ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް ގޯލްތެރެއަށް ވައްދާލައިގެން ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ. ޝިކް ފޮނުވާލި މިބޯޅަ ދިފާއުކުރުމަށް ކީޕަރު ފަހަތަށް ޖެހި ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކީޕަރު އަތުގައި ނުޖެހި ބޯޅަވަނީ ގޯލްތެރެއަށް ވަދެފައެވެ.  

މިމެޗުން މޮޅުވެ ޗެކް ރިޕަބްލިކް މިވަނީ ގްރޫޕް ޑީގެ އެއްވަނައަށް އަރާފައެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް އިންގްލޭންޑާ ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވި ނަމަވެސް ޗެކް ރިޕަބްލިކް އެއްވަނައިގައި އޮތީ ޖެހި ގޯލުގެ ތަފާތުންނެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ސައްހަ ޝަރީއަތެއް ހިގާނަމަ އެއްވެސް ދައުވާއެއް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ސާބިތު ނުވާނެ

ސައްހަ ޝަރީއަތެއް ހިގާނަމަ އެއްވެސް ދައުވާއެއް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ސާބިތު ނުވާނެކަމަށް ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ވެލިދޫދާއިރާގެ މެމްބަރު ...

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް – މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނުމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ މަރަދޫ ޔުނައިޓެޑް

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ގްރޫޕް ޑީގެ މެޗް މަރަދޫ ޔުނައިޓެޑް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މަރަދޫ ޔުނައިޓެޑް ...

ޖާބިރުގެ އިންޒާރެއް ޔާމިނާއި އަދީބާއި މައުމޫނަށް: ގޮޅިއަށްލާފައި ނޫނީ ހުއްޓައިނުލާނަން

އޭނާގެ އަތުން ލާރި ފޭރުނު އެންމެން ގޮޅިއަށް ލާފައި ނޫނީ ހުއްޓައިނުލައްވާނެކަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޑީއާރްޕީގެ ...