ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ކޮލޮމްބިޔާ ބަލިކޮށް، ކޮޕަ އެމެރިކާގެ ސެމީ ފައިނަލުން، ޗިލީ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ދެ މުބާރާތުގެވެސް ޗެމްޕިއަން ޗިލީން ކޮލަމްބިޔާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ، މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވީއިރު އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބުނުކުރެވުމުން، ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި ކުރި ހޯދައިގެން ނެވެ.

ޗިލީން ޖެހި ހުރިހާ ޕެނަލްޓީއެއް އެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރިއިރު، ކޮލޮމްބިޔާއަށް ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނީ ،ވިލިއަމް ޓެސިލޯ ޖެހި ޕެނަލްޓީ އެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތުގައި ޗިލީން ދެ ލަނޑު ޖެހި އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވީ.އޭ.އާރް ބެލުމަށްފަހު ރެފްރީ ނިންމީ، ފުރަތަމަ ލަނޑު އޮފްސައިޑްކަމަ ށެވެ. އަދި ވީ.އޭ.އާރް ބެލުމަށްފަހު ރެފްރީ ނިންމީ، ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހިއިރު، ޗިލީގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ އަތުގައި ބޯޅަ ޖެހުނުކަމަ ށެވެ.

2016ގައި ބޭއްވި މުބާރާތުން ކޮލޮމްބިޔާ ކަޓުވާލި ޓީމަކީވެސް ޗިލީ އެވެ. މި އަހަރުގެ މުބާރާތް ޗިލީން ކާމިޔާބުކޮށްފިނަމަ އެ ޓީމް ވާނީ، އާޖެންޓީނާ ފިޔަވައި، ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ތިން މުބާރާތެއް ޖެހިޖެހިގެން ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ޓީމަ ށެވެ.

އާޖެންޓީނާއިން ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ތިން މުބާރާތެއް ޖެހިޖެހިގެން ކާމިޔާބުކުރީ، ނަވާރަ ސަތޭކަ ސާޅީހުގެ އަހަރުތަކުގަ އެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޗިލީ ނިކުންނާނީ އުރުގުއޭ އަދި ޕެރޫ ވާދަކުރާ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކާ ދެކޮޅަ ށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުން ރޭ ފަށާފައިވާ އިރު ރެއާއި އިއްޔެ ކުޅެވުނުމެޗްތަކުގެ ނަތީޖާ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުން ރޭ ފަށާފައިވާ އިރު ރެއާއި އިއްޔެ ކުޅެވުނުމެޗްތަކުގެ ނަތީޖާ ބާލިން އާއި ބްރައިޓަން ...

ބާސެލޯނާ ބަލިވެ ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ 1 ވަނަ މަގާމް ގެއްލުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެއްޖެ

2007 ވަނަ އަހަރަށްފަހު ވެލެންސިޔާގެ ދަނޑުގައި ވެލެންސިޔާއަތުން ބާސެލޯނާ ބަލިވެއްޖެވެ. ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ވެލެންސިއާގެ ދަނޑުގައި ރޭ ވެލެންސިޔާއަތުން ...

ސްޕެއިންގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލްމެޑްރިޑާއި އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުއެންޓާސް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ކަޓައިފި

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ  ގަދަ 16 ގެ ދެވަނަ ލެގްގައި  ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ރިއާލް މެޑްރިޑާއި ޔުވެންޓަސް ބަލިވެ ...