މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލްކޮށްފި

މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލްކޮށްފިއެވެ.

އެއްއަހަރު ދުވަހުން ނިންމާގޮތައް އެމްޓީސީސީއާއި އިއްޔެ ހަވާލް ކުރެވުނު މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތުގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބަނދަރުގައި ބޭރު ތޮށި ޖެހުމާއި އެއްގަމު ތޮށި ހެދުމާއި ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި ނެރު ބައްތި ޖެހުމުގެ އިތުރުން ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ލައިޓު ޖެހުމެވެ.

35.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީއާއި ހަވާލް ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި  ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގެ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގު ވިދާޅުވީ މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތްތައް ހަދަން ނިންމާފައި ވަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެންކަމަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އަންނަ އަހަރު ދެވަނަޓާމްގައި ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދެނީ

އަންނަ އަހަރު ދިރާސީ އާ އަހަރާއެކު 25 ސްކޫލެއްގައި ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމުގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓް ފެށުމަށް ...

އައްޑޫ ސިޓީގެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓާއި އިތުރު ދެ މެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

އައްޑޫސިޓީގެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ހާޝިމް އާއި، ސ.ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ރަފީޢުއްދީން ...