އައްޑޫ އިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ދެވަނަ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ވެސް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އައްޑޫ އިން އިއްޔެ ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ދެވަނަ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ވެސް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ކޮވިޑަށް ފުރަތަމަ ހަދާޓެސްޓުން ޕޮޒިޓިވްވިޔަސް އެކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ދެވަނަ ޓެސްޓެއް ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެއުސޫލުގެ ދަށުން އިއްޔެ އައްޑޫން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ދެވަނަ ސާމްޕަލް ނަގާ މާލެ ފޮނުވައިގެން ހެދުނު ދެވަނަ ޓެސްޓުންވެސް އެމީހާ ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ހައްޔަރުކުރި މީހުން އުޅުނީ އައިއެސް އާއި ގުޅިގެން ގިނަބަޔަކު މަރާލަން: ފުލުހުން

އައިއެސް ޖަމާއަތާއި ގުޅިގެން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއެއްދީ ގިނަ ބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލުވާލަން މަސައްކަތްކުރި 14 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ...

އެމެރިކާގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކުރަން އެޤައުމުގެ ނޫސްވެރިން ރާއްޖޭގައި

ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސްއިން އެމެރިކާގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އެ ޤައުމުގެ ނޫސްވެރިން ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ. މިއީ އެމެރިކާގެ ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ...

އައިޖީއެމްއެޗްގެ މުވައްޒަފުން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ

ރާއްޖޭގައި ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭންފެށިތާ 70 އަހަރުފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗް ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސްއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ...