ޔޫރޯ ކޮލިފިކޭޝަންގައި ރަޝިޔާ އާއި ބައްދަލުކުރި މެޗުން ބެލްޖިއަމް މޮޅުވެއްޖެ

Advertisement

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފިކޭޝަންގައި ބެލްޖިއަމް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ބެލްޖިއަމް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ގްރޫޕް އައިގައި ހިމެނޭ ބެލްޖިއަމްއާއި ރަޝިޔާ ބައްދަލުކުރި މިމެޗުން  ބެލްޖިމް މޮޅުވީ 3 ލަނޑު 1 ލަނޑުންނެވެ.

ބެލްޖިއަމްގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މި މެޗުގައި ބެލްޖިއަމްއިން ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ލަނޑު  14 ވަނަ މިނެޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ  ޔޫރީ ޓީލެމެންސްއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ ދެ މިނެޓްފަހުން ބެލްޖިއަމްގެ ކީޕަރު ކޯޓުއާ އަށް ހެދުނު ގޯހެއްގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ރަޝިޔާއިންވަނީ ލަނޑެއްޖަހާ މެޗްގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. މިލަނޑު ރަޝިޔާއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ  ޑެނިސް ޗެރިޝޭވްއެވެ.

މިމެޗްގައި ބެލްޖިއަމްއިން ކާމިޔާބުކުރި ދެވަނަ ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފް ނިމެންދަނިކޮށް، ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހަޒާޑްއެވެ.

މިމެޗްގައި ބެލްޖިއަމްއިން ކާމިޔާބުކުރި 3 ވަނަ ލަނޑު  88 ވަނަ މިނެޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ވެސް ހަޒާޑްއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު މެޗެއް ކުޅެން މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން އަލުން  ފެށޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ކުޑަވެފައިވާ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށަން ޖެހިއްޖެނަމަ ...

ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްގެ މައްޗަށް ލިވަޕޫލްއިން ކުރިހޯދައިފި

އިނގިރޭސި ޕްރިިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ލިވަޕޫލާއި ކްރިސްޓަލްޕެލަސް ބައްދަލުކުރިމެޗް ލިވަޕޫލް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ވާދަވެރި ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ  މިމެޗު ...

ރެއާލް ވަލަޑޮލިޑް މައްޗަށް ހަނި މޮޅެއް ހޯދައި ރެއާލްމެޑްރިޑް އެއްވަނައަށް

ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ އެއްވަނަ ރެއާލްމެޑްރިޑަށް ލިބިއްޖެވެ. ރެއާލްމެޑްރިޑަށް ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ އެއްވަނަ ލިބިފައިވަނީ ރޭ ރެއާލްވަލަޑޮލިޑް ...