ޔޫރޯ ކޮލިފިކޭޝަންގައި ރަޝިޔާ އާއި ބައްދަލުކުރި މެޗުން ބެލްޖިއަމް މޮޅުވެއްޖެ

Advertisement

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފިކޭޝަންގައި ބެލްޖިއަމް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ބެލްޖިއަމް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ގްރޫޕް އައިގައި ހިމެނޭ ބެލްޖިއަމްއާއި ރަޝިޔާ ބައްދަލުކުރި މިމެޗުން  ބެލްޖިމް މޮޅުވީ 3 ލަނޑު 1 ލަނޑުންނެވެ.

ބެލްޖިއަމްގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މި މެޗުގައި ބެލްޖިއަމްއިން ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ލަނޑު  14 ވަނަ މިނެޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ  ޔޫރީ ޓީލެމެންސްއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ ދެ މިނެޓްފަހުން ބެލްޖިއަމްގެ ކީޕަރު ކޯޓުއާ އަށް ހެދުނު ގޯހެއްގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ރަޝިޔާއިންވަނީ ލަނޑެއްޖަހާ މެޗްގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. މިލަނޑު ރަޝިޔާއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ  ޑެނިސް ޗެރިޝޭވްއެވެ.

މިމެޗްގައި ބެލްޖިއަމްއިން ކާމިޔާބުކުރި ދެވަނަ ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފް ނިމެންދަނިކޮށް، ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހަޒާޑްއެވެ.

މިމެޗްގައި ބެލްޖިއަމްއިން ކާމިޔާބުކުރި 3 ވަނަ ލަނޑު  88 ވަނަ މިނެޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ވެސް ހަޒާޑްއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރޮނާލްޑޯ އިޓަލީ ޓިއުރިންއަށް

އިޓަލިއަން ލީގު އަލުން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާތީވެ ޔުއެންޓާސްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗްގަލްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެނބުރި ...

ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާއިން ތާރީޚް ބަދަލުކޮށްލައިފި

ބާސެލޯނާގެ ދަނޑުގައި ބާސެލޯނާއަތުން މީގެ ކުރީން ބަލިވެފައިނުވާ ލިވަޕޫލް ޗެންޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ބާސެލޯނާއަތުން ...

ޗެލްސީ ދޫކޮށް ޖިރޫޑް އޭސީ މިލާނަށް

ޗެލްސީއަށް ކުޅެމުން އައި ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އޮލިވިއޭ ޖިރޫޑް އޭސީ މިލާނަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ޖިރޫޑް އޭސީ މިލާންއަށް ...