ޔޫރޯ ކޮލިފިކޭޝަންގައި ރަޝިޔާ އާއި ބައްދަލުކުރި މެޗުން ބެލްޖިއަމް މޮޅުވެއްޖެ

Advertisement

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފިކޭޝަންގައި ބެލްޖިއަމް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ބެލްޖިއަމް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ގްރޫޕް އައިގައި ހިމެނޭ ބެލްޖިއަމްއާއި ރަޝިޔާ ބައްދަލުކުރި މިމެޗުން  ބެލްޖިމް މޮޅުވީ 3 ލަނޑު 1 ލަނޑުންނެވެ.

ބެލްޖިއަމްގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މި މެޗުގައި ބެލްޖިއަމްއިން ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ލަނޑު  14 ވަނަ މިނެޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ  ޔޫރީ ޓީލެމެންސްއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ ދެ މިނެޓްފަހުން ބެލްޖިއަމްގެ ކީޕަރު ކޯޓުއާ އަށް ހެދުނު ގޯހެއްގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ރަޝިޔާއިންވަނީ ލަނޑެއްޖަހާ މެޗްގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. މިލަނޑު ރަޝިޔާއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ  ޑެނިސް ޗެރިޝޭވްއެވެ.

މިމެޗްގައި ބެލްޖިއަމްއިން ކާމިޔާބުކުރި ދެވަނަ ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފް ނިމެންދަނިކޮށް، ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހަޒާޑްއެވެ.

މިމެޗްގައި ބެލްޖިއަމްއިން ކާމިޔާބުކުރި 3 ވަނަ ލަނޑު  88 ވަނަ މިނެޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ވެސް ހަޒާޑްއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ކޮލޮމްބިޔާ ބަލިކޮށް ޗިލީ ސެމީއަށް

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ކޮލޮމްބިޔާ ބަލިކޮށް، ކޮޕަ އެމެރިކާގެ ސެމީ ފައިނަލުން، ޗިލީ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. އެންމެ ފަހުން ...

މެޗްގެ ފަހުފަސް މިނިޓްގެތެރޭގައި ކާމިޔާބުކުރި ދެލަނޑުން އެތުލެޓިކޯގެ މައްޗަށް ބާސެލޯނާ ކުރި ހޯދައިފި

މެޗުގެ 28 ވަނަ މިނިޓްގައި ކޮސްޓާއަށް ރަތްކާޑު ދައްކައި ދަނޑުން ފޮނުވާލުމުން މެޗްގެ ބޮޑުބައި 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކުޅުނު ...

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް މިރޭ ކުޅުނުމެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން މިރޭ ކުޅުނު މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ބްރައިޓަން އާއި ބައްދަލުކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ...