advertisement

“ޕްރޮފެޝަނަލް ރައިޓާސް އެސޯސިސޭޝަން” އިން ހޮވި އެންމެ ފަހުން ނިމުނު އިގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ޒުވާން ޑިފެންޑަރު ރުބެން ޑިއަސް ލިބިއްޖެވެ.

ރުބެން ޑިއަސް އަށް ޕްރިމިއާލީގުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ލިބުނީ މިމަގާމަށް އޭނައާއި އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރު މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ  ކެވިން ޑްބްރޭނާ ،ފިލް ފޯޑެން، އީކަރ ގުންޑޮގަން، މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި ޕޯޗުގަލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭޒް އަދި ޓޮޓެންހަމްގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭންއާއި ވާދަކޮށް ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދިއިރު ސިޓީގެ ޑިފެންސްއަށް ކުޅުނު އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ޑިއަސްއަށް ޕްރިމިއާލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ލިބުނުއިރު ސިޓީއަށް އޭނާ ކުޅުނު 32 މެޗްގެ ތެރެއިން 23 މެޗުން އެޓީމް ވަނީ މޮޅުވެފައެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރައީސް ޔާމީންއަށް އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ލިބެންޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންއަށް ދެފުށް ފެންނަ އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ...

އެއްބައިވަންތަކަމަށް ބާރުއަޅުއްވަމުން ރައީސް ޢީދު ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ދިވެހިންގެ މެދުގައި އޮތް އެއްބައިވަންތަކަން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ބާރުއަޅުއްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މިއަހަރުގެ އަޟްހާ ...

ނަސީރުގެ ކެނޑިޑެސީ ފޯމު ބާތިލުކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުސެއިން ނަސީރުގެ ކެނޑިޑެސީ ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބާތިލުކޮށްފި ...