ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް މެމްބަރު އަބްދުލް މަޖީދު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

Advertisement

އުމުރުން 48 އަހަރުގެ ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް މެމްބަރު އަބްދުލް މަޖީދު ހަސަން އަވާހަރަވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

އަބްދުލް މަޖީދު އަވަހާރަވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ގޭގައެވެ.

އޭނާ އަވަހާރަވެފައި އޮއްވާ އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ މިރޭ 7:45 އެހާކަންހާއިރު އެވެ،

މަޖީދަކީ ހިތުގެ ބަލީގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް ކުރިން ފަރުވާ ހޯއްދަވާ މީގެ 12 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން އެންޖިއޯ ޕްލާސްޓީ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އޭނާ އަކީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރެކެވެ. މަޖީދު މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރެވެ. މަޖީދު އަވަހާރަވިކަން އެނގުނީ މިރޭގެ ކެއުމަށް ކޮޓަރިން ނުކުމެވަޑައިނުގެންނެވުމުން ބެލިއިރު އެވެ.

މަޖީދު ދިރިއުޅުއްވަނީ އާއިލާގެ އެހެން ބޭފުޅުންނާ އެކު އެވެ. މިއަދު ވެސް އޭނާ އޮފީހަށް ނުކުމެވަޑައިގެން ރަސްމީ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވެވިއެވެ.

މަޖީދުގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ތިން ބޭފުޅުން ދިރިއުޅުއްވަނީ މާލޭ ގައެވެ.

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޖަމާއަތުގައި ފަތިސް ނަމާދުކޮށްގެން ފައިސާގެ އިނާމު

ބ. އޭދަފުށީގައި ޖަމާއަތުގައި ފަތިސް ނަމާދުކޮށްގެން ފައިސާގެ އިނާމު ދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލު މުވައްޒަފުންގެ ...

” ސޮއި 19 ” ގެ ނަމުގައި މީދޫގައި އައު ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

” ސޮއި 19 ” ގެ ނަމުގައި އަންނައުނު ވިއްކާ ފިހާރައެއް ރޭ  މީދޫގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. މީދޫ މަޖުދުއްދީންމަގުގައި ...

އިޔާޟް، ޙުސައިން ރަޝީދަށް: މުސްކުޅިވީ ދުވަހު ކޮސްނުގޮވާ ހިމޭނުން ހުންނަވާ

މުސްކުޅިވީ ދުވަހު ކޮސްނުގޮވާ ހިމޭނުން ހުންނެވުމަށް ވިދާޅުވެ ޑރ.މުޙައްމަދު އިޔާޟް، ޝައިޚް ޙުސައިން ރަޝީދަށް ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ. ޔޯގާއަކީ ...