ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް މެމްބަރު އަބްދުލް މަޖީދު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

Advertisement

އުމުރުން 48 އަހަރުގެ ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް މެމްބަރު އަބްދުލް މަޖީދު ހަސަން އަވާހަރަވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

އަބްދުލް މަޖީދު އަވަހާރަވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ގޭގައެވެ.

އޭނާ އަވަހާރަވެފައި އޮއްވާ އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ މިރޭ 7:45 އެހާކަންހާއިރު އެވެ،

މަޖީދަކީ ހިތުގެ ބަލީގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް ކުރިން ފަރުވާ ހޯއްދަވާ މީގެ 12 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން އެންޖިއޯ ޕްލާސްޓީ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އޭނާ އަކީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރެކެވެ. މަޖީދު މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރެވެ. މަޖީދު އަވަހާރަވިކަން އެނގުނީ މިރޭގެ ކެއުމަށް ކޮޓަރިން ނުކުމެވަޑައިނުގެންނެވުމުން ބެލިއިރު އެވެ.

މަޖީދު ދިރިއުޅުއްވަނީ އާއިލާގެ އެހެން ބޭފުޅުންނާ އެކު އެވެ. މިއަދު ވެސް އޭނާ އޮފީހަށް ނުކުމެވަޑައިގެން ރަސްމީ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވެވިއެވެ.

މަޖީދުގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ތިން ބޭފުޅުން ދިރިއުޅުއްވަނީ މާލޭ ގައެވެ.

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ޕްރައިމަރީ :  މީދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އިޔާޒު ނަސީމަށް

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ އައްޑޫސިޓީގެ މީދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް، އިޔާޒު ނަސީމު ...

އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020 ” ގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި- ފުރަތަމަ މެޗްގައި ހުޅުދޫ- ހިތަދޫ “

20 އަހަރުން ދަށުގެ  ކުޅުންތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވޭ ” އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020″ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ...

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަތިންދާބޯޓު ދިވެހި ޕައިލެޓަކާއެކު މިމަހު 18 ގައި އާ ރަންވޭއަށް ޖައްސާނެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަތިންދާ ބޯޓު އިއްތިހާދު އެއާވޭސްގެ އޭ380-800 ގެ ފްލައިޓް މި މަހުގެ 18 ...