ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް މެމްބަރު އަބްދުލް މަޖީދު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

Advertisement

އުމުރުން 48 އަހަރުގެ ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް މެމްބަރު އަބްދުލް މަޖީދު ހަސަން އަވާހަރަވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

އަބްދުލް މަޖީދު އަވަހާރަވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ގޭގައެވެ.

އޭނާ އަވަހާރަވެފައި އޮއްވާ އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ މިރޭ 7:45 އެހާކަންހާއިރު އެވެ،

މަޖީދަކީ ހިތުގެ ބަލީގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް ކުރިން ފަރުވާ ހޯއްދަވާ މީގެ 12 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން އެންޖިއޯ ޕްލާސްޓީ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އޭނާ އަކީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރެކެވެ. މަޖީދު މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރެވެ. މަޖީދު އަވަހާރަވިކަން އެނގުނީ މިރޭގެ ކެއުމަށް ކޮޓަރިން ނުކުމެވަޑައިނުގެންނެވުމުން ބެލިއިރު އެވެ.

މަޖީދު ދިރިއުޅުއްވަނީ އާއިލާގެ އެހެން ބޭފުޅުންނާ އެކު އެވެ. މިއަދު ވެސް އޭނާ އޮފީހަށް ނުކުމެވަޑައިގެން ރަސްމީ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވެވިއެވެ.

މަޖީދުގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ތިން ބޭފުޅުން ދިރިއުޅުއްވަނީ މާލޭ ގައެވެ.

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފެޝަން ބުރުގާ އަޅަމުންދިޔަ އަޝްފާ ބުރުގާ ބާލައިފި

ބުރުގާ އެޅުމުގެ ސްޓައިލާ ގުޅިގެން އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، މަރިޔަމް އަޝްފާ، ރަސްމީކޮށް ބުރުގާ ...

ފޭދޫގެ މިސްކިތަކަށް މީހަކު ބޮޑުކަމު ގޮސްފި

އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ބަޔަކު ވަދެ އެތަންތަނުގެ ހުރުމަތް ކަނޑައި ހަޑިމުޑުދާރު އަމަލު ހިންގައިފިއެވެ. ބަޔަކު ނުވަތަ ...

ޖަރުމަނުގެ ފުރަތަަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެވަނަ ޑިވިޝަނުން 10 ކުޅުންތެރިއަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ޖަރުމަނުގެ ފުރަތަަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެވަނަ ޑިވިޝަނުން 10 ކުޅުންތެރިއަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. ޖަރުމަން ލީގުގެ ...