ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް މެމްބަރު އަބްދުލް މަޖީދު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

Advertisement

އުމުރުން 48 އަހަރުގެ ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް މެމްބަރު އަބްދުލް މަޖީދު ހަސަން އަވާހަރަވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

އަބްދުލް މަޖީދު އަވަހާރަވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ގޭގައެވެ.

އޭނާ އަވަހާރަވެފައި އޮއްވާ އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ މިރޭ 7:45 އެހާކަންހާއިރު އެވެ،

މަޖީދަކީ ހިތުގެ ބަލީގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް ކުރިން ފަރުވާ ހޯއްދަވާ މީގެ 12 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން އެންޖިއޯ ޕްލާސްޓީ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އޭނާ އަކީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރެކެވެ. މަޖީދު މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރެވެ. މަޖީދު އަވަހާރަވިކަން އެނގުނީ މިރޭގެ ކެއުމަށް ކޮޓަރިން ނުކުމެވަޑައިނުގެންނެވުމުން ބެލިއިރު އެވެ.

މަޖީދު ދިރިއުޅުއްވަނީ އާއިލާގެ އެހެން ބޭފުޅުންނާ އެކު އެވެ. މިއަދު ވެސް އޭނާ އޮފީހަށް ނުކުމެވަޑައިގެން ރަސްމީ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވެވިއެވެ.

މަޖީދުގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ތިން ބޭފުޅުން ދިރިއުޅުއްވަނީ މާލޭ ގައެވެ.

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފުލުހުން ދުއްވި ކާރެއް ފުރޮޅާލައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ބްރިޖް ހައިވޭ މަތީގައި ފުލުހުން ދުއްވި ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ފުރޮޅާލައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ...

އަންނަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން ކިޔަވަދޭނީ އެއްދަންފަޅީގައި: ސ. އަތޮޅުމަދަރުސާ

ފުރަތަމަ މިޑްޓާމް ބަންދު ނިންމާލުމަށްފަހު އަންނަ ހަފްތާގައި ކިޔެވުންފަށާއިރު ސ. އަތޮޅުމަދަރުސާގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެއް ދަންފަޅީގައި ކަމަށް ...

ކާނަލް ނަޝީދަށް ދަޢުވާކުރާކަށް އަދި ނުފޮނުވާ: ޕީޖީ

ބަންގްލަދޭޝްގެ އެމްޑީ އަލަމްގިރިއާ އެއްކޮށް ‏އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ...