މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ރޮޒެއިނާ އާދަމް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއި

ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ރޮޒެއިނާ އާދަމް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިހާރުވެސް މީދޫ ދާއިރާގެ ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރޮޒެއިނާ އިއްޔެ ބޭއްވުނު މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރެއްވީ ޖުމްލަ 693 ވޯޓް ހޯއްދަވައިގެންވެ. ރޮޒެއިނާއާއި މި އިންތިހާބުގައި އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރެއްވި އިމާދު ސޯލިހު އަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ  415 ވޯޓެވެ. ޕްރައިމަރީގައި ދެން ވާދަކުރެއްވި ހަސަން ޝާހިދުއަށް ލިބިލެއްވީ 121 ވޯޓެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫގެ ކާފިއު އިތުރު ހަފްތާއަކަށް ދަންމާލައިފި

އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑް19 ފެތުރެމުން އަންނާތީ އެ ރަށްތައް ބަންދު ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. ...

ފުނަދޫގައި ތެޔޮ ރައްކާކުރުން ހުއްޓާލާ ބިޒްނަސް ހޮޓަލަކަށް ބަދަލުކުރާނަން: ރައީސް

މާލޭ ކައިރީގައި އޮތް ފުނަދޫގައި ހުރި ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ތާނގިތައް އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށް ވިޔަފާރިއާއި ޒަމާނީ ހޮޓަލަކާއެކު ...

“ބެސްޓް ޕްރެޒިޑެންޓް” ލިސްޓުގެ ނުވަ ވަނައިގާ ރައީސް ޔާމީން

އޮސްޓްރިއާގެ ރިސަރޗް ފާރމްއެއްކަމަށްވާ “ސްޓެޓިސްޓިކާ އިންކް” އިން އެކުލަވާލި “ބެސްޓް ޕްރެޒިޑެންޓް” ލިސްޓުގެ ނުވަ ވަނައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ...