ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

Advertisement

ރައީސް ޔާމީންގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ހައިކޯޓްގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތަކުން 100 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފުލުހުން ވަނީ ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ފްރީޒްކޮށްފައެވެ. ރައީސް ޔާމީން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް މާލީ މުޢާމަލާތްތަކެއްކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަންފަށާފައިވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ތެރޭގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބޭންކް އެކައުންޓަކަށް ގިނައަދަދެއްގެ ފައިސާތަކެއް ޖަމާކުރި މައްސަލަ އެމްއެމްއޭއިން ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

މިމައްސަލައާގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރި މައްސަލަ ހައިކޯޓްގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފައިވާކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނާއިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު ވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިތަދޫގައި ހުރުމުން އެންމެބޮޑު ތަކުލީފެއް އުފުލަންޖެހެނީ ހުޅުމީދޫ ރަށްޔިތުން – ޝުކުރީ

 އައްޑޫސިޓީކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފޭދުއަށް ބަދަލުނުކުރާކަމަށްވާނަމަ ކޮންމެރަށެއްގައި ރަށު ކައުންސިލެއް އުފެއްދުމަށާ ހިތަދޫގައި ސިޓީ ކައުންސިލް އުފެއްދުމަށް އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫދާއިރާގެ ...

ރަށަށް ނުދެވި މާލޭގައި ތާށިވެފައިތިބި މީހުންނަށް ރަށަށް ދެވޭނެ ގޮތް ހަދަން މަޝްވަރާކޮށްފި

މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއެކު، ލަފާ ފުރުން މަނާކުރުމުގެ ސަބަބުން ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ މާލޭގައި ތާށިިވެފައި ތިބި ...

އައްޑޫ ސިޓީން ކޯވިޑް 19 އަށް ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އައްޑޫސިޓީގެ ގަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ އީކުއޭޓަރ ވިލޭޖްގެ ކަރަންޓީނުގައި ހުރި އުމުރުން 65 އަހަރުގެ އަންހެނަކު   ކޮވިޑް-19 އަށް ...