ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

Advertisement

ރައީސް ޔާމީންގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ހައިކޯޓްގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތަކުން 100 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފުލުހުން ވަނީ ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ފްރީޒްކޮށްފައެވެ. ރައީސް ޔާމީން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް މާލީ މުޢާމަލާތްތަކެއްކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަންފަށާފައިވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ތެރޭގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބޭންކް އެކައުންޓަކަށް ގިނައަދަދެއްގެ ފައިސާތަކެއް ޖަމާކުރި މައްސަލަ އެމްއެމްއޭއިން ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

މިމައްސަލައާގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރި މައްސަލަ ހައިކޯޓްގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފައިވާކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނާއިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު ވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫ ސިޓީއަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިފި

ތިލަފުށިން ފުރައިގެން ސ.އަތޮޅުގައި ހަދަމުންދާ ރިސޯޓަކަށް މުދާ ހިފައިގެން ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ފަރައް އަރައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި ...

ިދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ހޯދައިފިއެވެ. ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ...

ބާސެލޯނާއިން ފަޞޭހަކަމާއެކު މަޔޯކާ ބަލިކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މެދު ކަނޑާލާފައިވާ ސްޕެނިޝް ލަލީގާ އަލުން ފަށާފައިވާއިރު ލަލީގައި މަޔޯކާއަތުން މޮޅުވެ ޕޮއިންޓް ޓޭބަލުން ...