ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

Advertisement

ރައީސް ޔާމީންގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ހައިކޯޓްގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތަކުން 100 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފުލުހުން ވަނީ ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ފްރީޒްކޮށްފައެވެ. ރައީސް ޔާމީން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް މާލީ މުޢާމަލާތްތަކެއްކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަންފަށާފައިވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ތެރޭގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބޭންކް އެކައުންޓަކަށް ގިނައަދަދެއްގެ ފައިސާތަކެއް ޖަމާކުރި މައްސަލަ އެމްއެމްއޭއިން ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

މިމައްސަލައާގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރި މައްސަލަ ހައިކޯޓްގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފައިވާކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނާއިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު ވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މީދޫގެ ޖަމްއިއްޔާތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަކީ ނަމޫނާ މަސައްކަތްތަކެއް- ނިޒާރު

މީދޫގެ ޖަމްއިއްޔާތަކަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ  އައްޑޫސިޓީއަށް ނަމޫނާ މަަސައްކަތްތަކެއްގެ ގޮތެއް  ފެންނަމުންދާކަމަށް މަސައްކަތްތަކެއްކަމަށް އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު ...

ކޯވިޑް-19ގައި 24 ގަޑިއިރުތެރޭ ދެމީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 ޖެހިގެން 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ދެވަނަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ކޯވިޑްގައި ރޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ...

ހުޅުދޫ ސްކޫލްގެ 3 މުވައްޒަފަކަށް އުމްރާ ދަތުރު ލިބިއްޖެ

މިއަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ހުޅުދޫ ސްކޫލްގައި ފާހަގަކުރުމަށް ޓީޗާސް އެޕްރިސިއޭޝަން ވީކްގެ ނަމުގައި ހުޅުދޫ ސްކޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ...