ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ކަމުން ޝިޔާމް ވަކިކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މޭޖާރ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ޝިޔާމް ވަކިކުރައްވައިފިއެވެ.

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ކަމަށް ޝިޔާމް އައްޔަން ކުރެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކުގެ ވެރިކަމުގައި 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ ނުވަ ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ، ޝިޔާމް އެ މަގާމުން ވަކިކުރެއްވީ ރައީސް ސޯލިހުއަށް ސިފައިންގެ ޤާނޫނުގެ 11 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އިން ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުންކަމަށެވެ.

އަދި އެއާއެކު ސިފައިންގެ ޤާނޫނުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން، ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމުން ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝާހިދު ވެސް މިއަދު ވަކިކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމުން ޝިޔާމް ވަކިކުރެއްވިއިރު، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ މަގާމުން ވަކިކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ބޭފުޅަކީ ވެސް އެއީއެވެ. ނަމަވެސް ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވިތާ މަހަކާ ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް ވެސް، އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރައްވާފައި ނުވާތީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕާޓީތަކުން ސަރުކާރަށާޢި ރައީސްއަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ސިއްޙީ ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ހިންގާނެކަމަށް ހެލްތު ...

އޮމިކްރޯން 8 ދިވެއްސަކަށް ޖެހި މާފުއްޓާއި ކުޑަހުވަދޫންވެސް އޮމިކްރޯންގެ ކޭސްތައް ފެނިއްޖެ

ކޮވިޑް19 ގެ އައު ވޭރިއަންޓު ކަމަށްވާ އޮމިކްރޮން 8 ދިވެއްސަކަށް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ...

” ދެކެނު އަށީގެ ” ނަމުގައި ޗޭނު ޖަމްއިއްޔާއިން ހިންގުމަށް ހުށަހެޅިޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިސާގެ އެހީ ލިބޭގޮތައް ހަމަޖެހިއްޖެ

މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނަށް ” ދެކުނު އަށީގެ ” ނަމުގައި ހިންގުމަށް ހުށަހެޅި ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް ފައިސާގެ އެހީ ...