ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

( ތަފްސީލް އަންނަނީ )

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފުވައްމުލަކު އަދި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މިއަދު މެންދުރު 12:40 އާއި ހަވީރު 15:40 އާއި ދެމެދު އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ހިމެނޭ ...

ހުޅުދޫ މަގުތައް ހެދުމުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުން ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޒުވާނުން އަޑު އުފުލައިފި

ހުޅުދޫގެ މަގުތައް ތާރުއަޅައިގެން ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާއިރު އެކަމުގައި ހުރި ބައެއް ހިތްތަމަނުޖެހުންތަކާއި ...

ހުޅުދޫ ހުވަނގު ޖަމްއިއްޔާގެ 5 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

ހުޅުދޫ ހުވަނގު ޖަމްއިއްޔާގެ ބޯޑް މިއަހަރަށް އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި އެވެ. ހުޅުދޫ ސަނަމް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ...