ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: އިންޑިޔާ އިން ނޭޕާލް ބަލިކޮށް ފައިނަލްގެ އުއްމީދު އާކޮށްފި

މެޗު ނިމެން 8 މިނިޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް އިތުބާރު ފޯވާޑު ސުނިލް ޗެތިރީ ކާމިޔާބު ކޮށްދިން ލަނޑާއެކު  އުރީދޫ ސާފް ޗެންޕިއަންޝިޕްގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ނޭޕާލް އަތުން މޮޅުވެ އިންޑިއާއިން މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ އުންމީދު އާކޮށްފިއެވެ.

މުޅި މެޗުގައި ވެސް، ގިނައިރު ބޯޅަ ގެންގުޅޭ ގިނަ ހަމަލާތައް އުފެއްދީ އިންޑިއާ އިންނެވެ. އަދި މުޅި މިމެޗުގައި ކަހަލަގޮތަކަށް ނޭޕާލުން ކުޅުނީ، ޑިފެންސިވް ގޭމެކެވެ. އެޓީމުން ބޮޑަށް ބެލީ ކައުންޓަރ އެޓޭކެއްގައި އިންޑިޔާގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ކޮށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކުރެވޭތޯއެވެ.

މި މެޗުން މޮޅުވެ އިންޑިއާ އޮތީ ފަސް ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލްގެ ތިން ވަނައިގަ އެވެ. މި މެޗުން ނޭޕާލް ބަލިވުމުން 6 ޕޮއިންޓާއި ފައިދާ ގޯލްގެ ތަފާތުން ރާއްޖެ އަށް ވަނީ ޓޭބަލްގެ އެއް ވަނަ ލިބިފަ އެވެ. ދެވަނައިގައި ނޭޕާލް ވެސް އޮތީ ހަ ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ލޮތާރި ސްޓްރީޓް 3  ދަރިވޭމްޕް – ފަހުހާފުގައި ޖެހި ލަނޑުން ވެޓްރަންސް ބަލިކޮށް ޒެފިޔާ އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި

ލޮތާރި ސްޓްރީޓް 3 ދަރިވޭމްޕް  ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި  މިރޭ  ކުޅެވުނު ދެވަނަ މެޗްގެ ފަހުހާފުގައި ޖެހި ލަނޑުން މިމުބާރާތުގައި ...

ބަދަހިކަޕް: ޕޮލިހާއި ޓީމްއެމްކޭ ފައިނަލަށް

އައްޑޫސިޓީގައި ބާއްވާ   އެންމެ އަގުބޮޑު ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް، ” ބަދަހިކަޕް ” ގެ  ފައިނަލް ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް އަދި ...

ފޭދޫ ރޮއްވާލުމަށްފަހު މަރަދޫ ފައިނަލަށް

މިހާރު މީދޫގައި ހިގަމުންދާ އައްޑޫސިޓީ އަންޑަރ 20 ޔޫތު ޗެލެންޖް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ފޭދޫޓީމް ރޮއްވާލުމަށްފަހު ...