ހިތަދޫ ފުއްޓަރު ފަރާތަށް މޫދަށް ދިޔަ ދެ ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ ފުއްޓަރު ފަރާތަށް މޫދަށް އެރިއުޅުނު ދެ ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން އެމްއެންޑީއެފުން އެ ކުދިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ ތަރުޖަމާނު ކެޕްޓަން އިބްރާހިމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ކޯއްޓޭ ސަރަހައްދަށް މޫދަށް އެރި އުޅުނު ތިން ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ ސަދަން އޭރިއަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ހިތަދޫ ފަޔާ ސްޓޭޝަންގެ ސިފައިން ކުރި މަސައްކަތުން މިހާތަނަށް އެއްކުއްޖަކު ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކުއްޖާއަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ގެއްލުނު ތިން ކުދިންގެ ތެރެއިން ފެނުނީ 16 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. އަދި އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އެކުއްޖާ މިވަގުތު އެޑްމިޓްކޮށްފައި ވަނީ އޮބްޒަވޭޝަނަށް ކަމަށް ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑިރެކްޓަރު ޝާހު ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގެއްލުނު ދެ ކުދިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފްގެ ސަދަން އޭރިއާގެ ޑައިވަރުންގެ ޓީމަކުން މިހާރު އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އާތުއަވާ ފާހަގަކުރުން: ދުނިޔެއަށް ޓަކައި މިރޭ އެއް ގަޑި އިރު !

ދުނިޔެއަށް ޓަކައި އެއްގަނޑި އިރު ނުވަތަ އާންމުކޮށް ކިޔާ ގޮތުން ނަމަ “އާތު އަވާ” މިރޭ 8:30 އިން ...

ބަރުލަމާނީ ނުގެނެވޭނަމަ، 2023ގައި އެމްޑީޕީއާއިއެކު ނުހުންނާނެކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނާއެކު ނޫނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ނުކުންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ...

ނޭމާ 7 މެޗަށް އަލްވާރޯ ގޮންޒަލޭޒް 10 މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަނީ

ފްރެންޗް ލީގުގައި ޕީއެސްޖީއާ އޮލިމްޕިކް މާސެއިލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި މާސެއިލްގެ އަލްވާރޯ ގޮންޒަލޭޒް ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާއާއި ...