ހިތަދޫ ފުއްޓަރު ފަރާތަށް މޫދަށް ދިޔަ ދެ ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ ފުއްޓަރު ފަރާތަށް މޫދަށް އެރިއުޅުނު ދެ ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން އެމްއެންޑީއެފުން އެ ކުދިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ ތަރުޖަމާނު ކެޕްޓަން އިބްރާހިމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ކޯއްޓޭ ސަރަހައްދަށް މޫދަށް އެރި އުޅުނު ތިން ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ ސަދަން އޭރިއަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ހިތަދޫ ފަޔާ ސްޓޭޝަންގެ ސިފައިން ކުރި މަސައްކަތުން މިހާތަނަށް އެއްކުއްޖަކު ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކުއްޖާއަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ގެއްލުނު ތިން ކުދިންގެ ތެރެއިން ފެނުނީ 16 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. އަދި އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އެކުއްޖާ މިވަގުތު އެޑްމިޓްކޮށްފައި ވަނީ އޮބްޒަވޭޝަނަށް ކަމަށް ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑިރެކްޓަރު ޝާހު ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގެއްލުނު ދެ ކުދިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފްގެ ސަދަން އޭރިއާގެ ޑައިވަރުންގެ ޓީމަކުން މިހާރު އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ބޫސްޓާ ޑޯޒް އަދި ޖަހަން ޖެހޭނެ: ހެލްތް މިނިސްޓަރު

ކޮވިޑް 19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒު ޖެހުމަށްފަހު ބޫސްޓާ ޑޯޒެއް ޖަހަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހެލްތު ...

ފަލަސްތީނަށްޓަކައި ކުރާ ދަމު ނަމާދުގައި ބައިވެރިވަމާ!

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ އަނިޔާތަކުން އެމީހުން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވުން އެދި ދުނިޔޭގެ އެންމެހާ މުސްލިމުން އެއްކޮށް އެއްވަގުތެއްގައި ދަމު ...

ހައިކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީއަށް

ހައިކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވައިިފިއެވެ. ޤާާނޫނީ ވަކީލު އަޙްމަދު ޝާން އާއި ...