އެމްއީސީ ބަދަހިކަޕް- ޓީމް ހުދުހުދު ބަލިކޮށް ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ފައިނަލަށް

މީދޫގައި މިހާރު ހިގަމުންދާ އެމްއީސީ ބަދަހިކަޕް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި  ޓީމް ހުދުހުދު ބަލިކޮށް ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ޓީމް  މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

މީދޫ ކުޅިވަރުއެރީނާގެ ނެޓްބޯޅަ  ކޯޓުގައި މިރޭ ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް މިމެޗު ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ޓީމް  ކާމިޔާބުކުރީ 35 ޕޮޓް 24 ޕޮޓުންނެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ސެމީއަށް ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ޓީމް  ދަތުރުކުރީ ގްރޫޕް ބީގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައެވެ. ޓީމް ހުދުހުދު ސެމީއަށް ދަތުރުކުރީ ގްރޫޕް އޭގެ ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމްތަކަށް ރާއްޖޭގެ އެކިސަރަހައްދުތަކުގެ މޮޅު ނެޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރީން ގެނެސްގެން ކުޅުވަމުންދާއިރު އެއްޓީމަކަށް އަތޮޅުން ބޭރުގެ އެންމެ ގިނަ ކުޅުންތެރީން ކުޅުންތެރީން ކުޅެމުންދަނީ ޕޮލިސްޓީމަށެވެ. އަދި އެޓީމަށް ކުޅެމުންއަންނަ ރަށުން ބޭރުގެ ( ފުވައްމުލަކުގެ ) ކުޅުންތެރީންގެ ފަރާތުން ތަފާތު މޮޅުކުޅުމެއް ފެނިގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި މިރޭ ކުޅެވުނު ސެމީފައިނަލްމެޗުންވެސް ޕޮލިސް ޓީމު މޮޅުކޮށްދިނުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވަނީ ޕޮލިސްޓީމަށް ކުޅެންދާ ފުވައްމުލަކު ކުޅުންތެރީންކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލް ދެވަނަ މެޗު މިރޭ އޮންނާނެއެވެ. ވާދަކުރާނީ ގްރޫޕް ބީގެ އެއްވަނަ ޓީމު ހުޅުދޫ ޔޫތާއި އަދި ގްރޫޕް އޭގެ ދެވަނަ ޓީމު މިފްކޯއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މިފްކޯގެ 14 އައިސްޕްލާންޓެއް ފެނަކައާ ޙަވާލުކޮށްފި

މިފްކޯއިން ހިންގަމުން އައި 14 އައިސްޕްލާންޓެއް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިފްކޯގެ 14 އައިސް ޕްލާންޓް ފެނަކައާއި ހަވާލް ...

މިހާރު ހުށަހެޅިފައިމިވާ އިސްލާހުން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ވުރެ މާތަފްސީލީ ގޮތަކަށް އެކުށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ- ނިހާނ

ރިޝްވަތުގެ ކުށް ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުން އުންޏެއް ނުކުރާނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރިޝްވަތު ހުއްޓުމަށް މުޅިން އާ ބާބެއް ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތަށް ...

ދިރާގު ނައު އެޕް – ރޯދަމަހާ ގުޅޭ ސަޅިއެޕެއް

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ދިރާގުން މުހިންމު މައުލޫމާތާއި ދިރިއުޅުމުގެ އެކި ...