އިދިކޮޅު މުޒާހަރާގެ ސަބަބުން މުޅި މަޖީދީމަގު ހުއްޓުމަކަށް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި މިއަދާއި މިރޭ ކުރި މުޒާހަރާތަކުގައި މާލޭގެ އެންމެ ކާރޫބާރޫ ބޮޑު އެއް މަގު، މަޖީދީމަގު މުޅިން ހުއްޓުމަކަށް ގެނުވައިފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު 4:30 ގައި އާރޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ހުންނަ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަޚައްދުން ފެށި މިމުޒާހަރާގައި ބައިވެރިން މަޖީދީމަގަށް ނިކުތުމާއެކު އެމަގުގައި ދުއްވަމުންދިޔަ އުޅަނދުތަކާއި، ހިނގާ މީހުންނަށް ހުރަސްއެޅި ޓްރެފިކްވިއެވެ.

ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމާ ހަމައަށް، ގާތްގަނޑަކަށް ދެގަޑިއިރަށް މަޖީދީ މަގުގެ އިތުރުން އެމަގާ ގުޅިފައިވާ ހުރިހާ މަގެއްވެއް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާއިރު، މިއަދަކީ ހުކުރުދުވަހަށް ވެފައި މިއަދު ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއިލާތަކުން ހިނގާލުމަށާ ދުއްވާލުމަށް މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ އުޅުނެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާލޭގެ އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު، މަޖީދީ މަގުގައި ހުންނަ ފިހާރަތައްވެސް މުޅިންހެން ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވެއެވެ.

ބަލިމީހުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްދޭ އެމްބިއުލާންސް ދަތުރުކުރަން އޮންނަ މައި މަގަކީވެސް މަޖީދީމަގަށް ވެފައި މިފަދަ ކަންކަމަށްވެސް މުޒާހަރާގެ ސަބަބުން ހުރަސްއެޅުނުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތެއް މަގުމައްޗަށް ނެރެ، ފޮޓޯ ނެގުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ އެމީހާ ކުރިމަތިލާން ޖެއްސިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތައްވެސް މަގުމައްޗަށް ނެރެ ހުތުރު ބަހުން މުޢާމަލާތްކުރުމަށް އެފަރާތްތަކަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހިތްވަރު ދީފައިވެއެވެ.

ހަމަ މިއާއެކު މުޒާހަރާގެ މަންޒަރުތައް ގެނަސްދެން ދިޔަ، ޗެނަލް 13 ގެ ނޫސްވެރިއަކަށްވެސް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފުރައްސާރަކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 11 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ...

ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ މަޤާމުން ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމައިފި

ޖެންޑާ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފް މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމައިފިއެވެ. ޖެންޑާ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފް ...

ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއްގައިރައީސް ނަޝީދު ފަރުވާއަށް، ޖަރުމަނަށް ފުރައިވަޑައިގެންފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއިން ލިބިވަޑައިގަތް ޒަޚަމްތަކަށް އިތުރު ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ...