20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ޝާހިދު  (ޝާޑު) އަށް ލިބުނު  ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުދޫގައި މިރޭ އަވާ އަރުވަން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޝާޑު ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވީ ޝާޑުއާއި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވި 3 ކެނޑިޑޭޓުންނާއި ވާދަކޮށް ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުންނެވެ . ޝާޑުއަށް ލިބިލެއްވީ 1183 ވޯޓެވެ. ޝާޑުއާއި އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރެއްވި އެމްޑީޕީގެ ކެނޑޭޓު ސާމިއު އަންވަރުއަށް ލިބިލެއްވީ 914 ވޯޓެވެ.

ޝާޑުއަށް  ލިބުނު މި ކާމިޔާބީއާ ގުޅިގެން ހުޅުދޫގައި ބާއްވާ ހަވާއެރުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 21:00 ގައި ހުޅުދޫ ބޮޑުމަގުގެ ދެކުނު ކޮޅުގައެވެ.

 

advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރެވޭނީ މޭޔަރުންނާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނަށް ޤާބިލް މީހުން އިންތިޚާބް ކޮށްގެން – އެލްޖީއޭ

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް އަންނަ ބޮޑުބަދަލު ހެޔޮގޮތުގައި ތަންފީޒު ކުރެވިގެންދާނީ މޭޔަރާއި، ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް ރައީސުން އިންތިޙާބް ކުރުމުގައި ޤާބިލް ...

އައްޑޫއާއި ފުވައްމުލަށް ސިޓީގައިވެސް މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތް ނުހެދުމަށް އަންގައިފި

މިއަދުގެ ( 18 އެޕްރީލް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ) މަޣުރިބް ނަމާދުން ފެށިގެން 23 އެޕްރީލްވާ ބުރާސްފަތި ...

މާދަމާއަކީ ރޯދަމަހުގެ ފަހު ދުވަސް، ބުދަދުވަހަކީ އީދު

މި މަހުގެ 10 ވާ ބުދަ ދުވަހަކީ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް 1445 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ދުވަސްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ...