ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މެދު ކަނޑާލާފައިވާ ސްޕެނިޝް ލަލީގާ އަލުން ފަށާފައިވާއިރު ލަލީގައި މަޔޯކާއަތުން މޮޅުވެ ޕޮއިންޓް ޓޭބަލުން 5 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް  ބާސެލޯނާ ހޯދައިފިއެވެ.

ރޭ ކުޅުނު މިމެޗު ބާސެލޯނާއިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 0-4 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މެޗު ފެށުނުތަނާހެން ބާސެލޯނާއިން ލީޑު ނަގާފައިވާއިރު، ރޭގެމެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު  2 ވަނަ މިނަޓްގައި ވިދާލް ބޮލުން ކާމިޔާބުކޮށްދިން  ލަނޑުން ބާސެލޯނާ ލީޑު ނެގިއިރު  ބާސެލޯނާގެ ލީޑު އިތުރަށް ފުޅާކުރީ މެޗުގެ 37 ވަނަ މިނަޓްގައި ބްރެއިތުވެއިތު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑުންނެވެ. މިއީ ބްރެއިތުވެއިތު ބާސެލޯނާއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ފުރަތަމަ ލަނޑެވެ. ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ބްރެއިތުވެއިތް ބާސެލޯނާއާއި ގުޅުނީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުއެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ތިންވަނަ ލަނޑު 79 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޖޯޑީ އަލްބާއެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑު މެޗްގެ އިތުރު ވަގުތުގައި  ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކެޕްޓަން މެސީއެވެ.

ރޭގެ މޮޅާއެކު ބާސެލޯނާވަނީ5 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑަކަށް ލިބިފައެވެ.  28 މެޗުން ޖުމްލަ 61 ޕޮއިންޓް ބާސެލޯނާއަށް ލިބިފައިވާއިރު ދެވަނާގައި އޮތް ރެއާލްމެޑްރިޑަށް 27 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 56 ޕޮއިންޓެވެ.

ރެއާލްމެޑްރިޑް މިރޭ އޭބާއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭމެޗުން މޮޅުވެއްޖެނަމަ 59 ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ބާސެލޯނާއާއި ދެމެދުއޮތް 5 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑު 2 ޕޮއިންޓަށް ކުޑަކުރެވިދާނެއެވެ. ރެއާލްއާއި އޭބާ ބައްދަލުކުރާމެޗްގެ ކުޅުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ގަޑިން މިރޭ 10:30 ގައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ބީއެމްއެލްގެ އެހީއާއެކު މާއުނގޫދޫގައި ސޯލާ މަގުބައްތި ހަރުކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އިން ހިންގާ “ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު”ގެ ދަށުން ށ. މާއުނގޫދޫގެ ބައެއް މަގު ބައްތިތައް ...

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ޑިމޮކްރެޓިކް ޔޫނިއަންގެ ޗެއަރއަކަށް ނަޝީދު

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ޑިމޮކްރެޓިކް ޔޫނިއަންގެ ޗެއަރމަނަކަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސް ނަޝިދު އެ މަޤާމަށް ...

ބަދަހިކަޕް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ޗެމްޕިއަން އެޗް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ – އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ރަބާބު

މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މީދޫގައި ބޭއްވި ” އެމްއީސީ ބަދަހިކަޕް ” ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން  ހުޅުމީދޫ ...