ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މެދު ކަނޑާލާފައިވާ ސްޕެނިޝް ލަލީގާ އަލުން ފަށާފައިވާއިރު ލަލީގައި މަޔޯކާއަތުން މޮޅުވެ ޕޮއިންޓް ޓޭބަލުން 5 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް  ބާސެލޯނާ ހޯދައިފިއެވެ.

ރޭ ކުޅުނު މިމެޗު ބާސެލޯނާއިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 0-4 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މެޗު ފެށުނުތަނާހެން ބާސެލޯނާއިން ލީޑު ނަގާފައިވާއިރު، ރޭގެމެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު  2 ވަނަ މިނަޓްގައި ވިދާލް ބޮލުން ކާމިޔާބުކޮށްދިން  ލަނޑުން ބާސެލޯނާ ލީޑު ނެގިއިރު  ބާސެލޯނާގެ ލީޑު އިތުރަށް ފުޅާކުރީ މެޗުގެ 37 ވަނަ މިނަޓްގައި ބްރެއިތުވެއިތު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑުންނެވެ. މިއީ ބްރެއިތުވެއިތު ބާސެލޯނާއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ފުރަތަމަ ލަނޑެވެ. ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ބްރެއިތުވެއިތް ބާސެލޯނާއާއި ގުޅުނީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުއެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ތިންވަނަ ލަނޑު 79 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޖޯޑީ އަލްބާއެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑު މެޗްގެ އިތުރު ވަގުތުގައި  ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކެޕްޓަން މެސީއެވެ.

ރޭގެ މޮޅާއެކު ބާސެލޯނާވަނީ5 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑަކަށް ލިބިފައެވެ.  28 މެޗުން ޖުމްލަ 61 ޕޮއިންޓް ބާސެލޯނާއަށް ލިބިފައިވާއިރު ދެވަނާގައި އޮތް ރެއާލްމެޑްރިޑަށް 27 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 56 ޕޮއިންޓެވެ.

ރެއާލްމެޑްރިޑް މިރޭ އޭބާއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭމެޗުން މޮޅުވެއްޖެނަމަ 59 ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ބާސެލޯނާއާއި ދެމެދުއޮތް 5 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑު 2 ޕޮއިންޓަށް ކުޑަކުރެވިދާނެއެވެ. ރެއާލްއާއި އޭބާ ބައްދަލުކުރާމެޗްގެ ކުޅުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ގަޑިން މިރޭ 10:30 ގައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޖަޕާނުން ޖަރުމަނު ބަލިކޮށް ހައިރާންކަން ގެނުވައިފި، ވޯލްޑްކަޕުގައި ގަދަބާރުތަކަށް ދަށް ފެށުމެއް!

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022 ގައި މިއަދު އޭޝިއާގެ ގަދަބާރު ޖަޕާނުން ފަހަތުން އަރާ 4 ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަނު ...

ގައުމު ސްޓްރީޓްކަޕް – ޕެނަލްޓީގައި އުސްގަޑަ ބަލިކޮށް، ރިވެރިން ސެމީއަށް

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕްގައި  ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ހިތަދޫ އެފްސީ އުސްގަޑަ ބަލިކޮށް، ހިތަދޫ ކްލަބް ރިވެރިން ނެކްސަސް ސެމީފައިނަލުގެ ...

ޕީސީއާރާ ނުލާ 28 ރަށަކަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކަނޑައެޅި މިންގަނޑަށް ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރި 28 ރަށުގެ ލިސްޓު އެ ...