ގާސިމް ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު، ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހަށް ތާވަލްކޮށްފިއެވެ.

ޖޭޕީ ލީޑަރު ގާސިމް ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރަން ނިންމަވާފައިވާކަން އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ސައުދު ކުރެއްވި ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ތާވަލްކޮށްފައި މިވަނީ އެމަނިކުފާނު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުނުކުރައްވާތާ އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްފަހުންނެވެ.

ގާސިމް އިބްރާހިމް ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ތާވަލްކޮށްފައިވާއިރު އެންމެ ފަހުން އެމަނިކުފާނު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވީ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ފެށުމުގެ ކުރިންނެވެ.

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ 16:00 އަށް މި ބައްދަލުވުން ތާވަލްކޮށްފައިވާއިރު، އެއީ ކޮން ކަމަކާ ގުޅޭ ބައްދަލުވުމެއް ކަމެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ޖޭޕީ ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބައްދަލުވުމެއް އެ ޕާޓީން ތާވަލްކޮށްފައިވާއިރު ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ޕާޓީގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ވެސް ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު މަޑު ޖެހުމެއްގައި އޮތުމަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް ޖޭޕީން ވަނީ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާއި އެކި ސިޔާސީ ހަރަކާކްތައް ފަށާފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ގޭގައި އުޅޭ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުނާއި ކުޑަކުދީންނާ ބައްދަލުކުރަންވާނީ ރަގަޅަށް ފެންވަރާ އަތްދޮވެގެން – ޑރ. އަފަޒަލް

ގެއިން ބޭރުގައި އުޅެފައި ގެއަށް އަންނަ މީހުން ގޭގައި އުޅޭ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ކުޑަކުދީންނާއި ބައްދަލުކުރަންވާނީ ރަގަޅަށް ...

ރައީސް ނަޝީދު ހާލުކޮޅު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން، އިތުރު ފަރުވާއަށް ޖަރުމަނަށް ގެންދަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިތުރު ފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާ އެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ...

ސިޓީ ބަލިކޮށް 8 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ލިވަޕޫލް ހޯދައިފި

އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރިމެޗު ލިވަޕޫލް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ލިވަޕޫލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މިމެޗްފަށައިގެން ގިނަވަގުތު ...