އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅެވުނު މެޗުން ބޯންމައުތު އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފިއެވެ.

ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި ރޭ ބޯންމައުތުއާ ދެކޮޅަށް ޗެލްސީ ކުޅުނު މިމެޗުން ޗެލްސީ ބަލިވީ 3 ލަނޑު 0 ލަނޑުގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ތާވަލުގެ 3 ވަނާގައި ކުރީންއޮތް ޗެލްސީ މިހާރުވަނީ ޓޭބަލްގެ 4 ވަނައަށް ވެއްޓިފައެވެ

ޅުނު މިމެޗުގެ  ފުރަތަމަ ހާފްގައި ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައި ނުވިނަމަވެސް ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ފެށިގެން މެޗްގެ 51 ވަނަ މިނިޓްގައި ބޯންމައުތުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު  ކާމިޔާބުކޮށްފައިވެއެވެ. އެޓީމުގެ ދެވަނަ ލަނޑު 64 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު އެޓީމުގެ 3 ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މެޗްގެ 67  ވަނަ މިނިޓްގައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް : ފުރަތަމަ މެޗް އިޓަލީން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޔުއޭފާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗް އިޓަލީން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ރޭ އިޓަލީގެ ރޯމުގައި ފެށުނު މި މުބާރާތުގެ ...

ހުޅުމީދޫއާއި ފޭދުއާއި ދެމެދު ހަފްތާއަކު ދެދުވަހު ފެރީ ދަތުރުތައް ބާއްވަނީ

އައްޑުއަތޮޅުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު، ހުޅުމީދޫއާއި ފޭދުއާއި ދެމެދު އެސްޓީއެލްއިން ބާއްވަމުން އައިސްފައިވާ ދަތުރުތައް އެޕްރީލް ...

ޔޫރޯ 2020: ޗެކްރިޕަބްލިކް ބަލިކޮށް ޑެންމާކް ސެމީއަށް

ޗެކްރިޕަބްލިކް ބަލިކޮށް ޔުއެފާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލުން ޑެންމާކް ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ޑެންމާކު ސެމީފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާގައިވަނީ ...