އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅެވުނު މެޗުން ބޯންމައުތު އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފިއެވެ.

ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި ރޭ ބޯންމައުތުއާ ދެކޮޅަށް ޗެލްސީ ކުޅުނު މިމެޗުން ޗެލްސީ ބަލިވީ 3 ލަނޑު 0 ލަނޑުގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ތާވަލުގެ 3 ވަނާގައި ކުރީންއޮތް ޗެލްސީ މިހާރުވަނީ ޓޭބަލްގެ 4 ވަނައަށް ވެއްޓިފައެވެ

ޅުނު މިމެޗުގެ  ފުރަތަމަ ހާފްގައި ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައި ނުވިނަމަވެސް ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ފެށިގެން މެޗްގެ 51 ވަނަ މިނިޓްގައި ބޯންމައުތުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު  ކާމިޔާބުކޮށްފައިވެއެވެ. އެޓީމުގެ ދެވަނަ ލަނޑު 64 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު އެޓީމުގެ 3 ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މެޗްގެ 67  ވަނަ މިނިޓްގައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްއަތުން މޮޅުވެ 8 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ބާސެލޯނާ ހޯދައިފި

މެސީގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ކެރިއަރުގައި ކާމިޔާބުކުރި 600 ވަނަ ލަނޑުން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރިމެޗުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެވެ. މިމެޗްގައި ...

ޗެމްޕިއަންސްލީގު: ބޮޑު ތަފާތަކުން ބާސާ ބަލިކޮށް ބަޔާންމިއުނިކް ސެމީއަށް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި 8 ލަނޑު 2 ލަނޑުގެ ބޮޑުތަފާތަކުން ބާސެލޯނާ ބަލިކުރުމަށްފަހު  ބަޔާން ...

ލީގު ކަޕްގެ ތިންވަނަ ބުރުގައި ޗެލްސީއާއި ސިޓީގެ ކުރިމަތިލުމެއް

އިނގިރޭސި އެންމެ ޒަމާންވީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް، އެފްއޭ ކަޕްގެ ތިންވަނަ ބުރުގެ ގުރުއަތުލުމުގައި  ޗެލްސީއާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ވާދަކުރަން ...