އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅެވުނު މެޗުން ބޯންމައުތު އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފިއެވެ.

ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި ރޭ ބޯންމައުތުއާ ދެކޮޅަށް ޗެލްސީ ކުޅުނު މިމެޗުން ޗެލްސީ ބަލިވީ 3 ލަނޑު 0 ލަނޑުގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ތާވަލުގެ 3 ވަނާގައި ކުރީންއޮތް ޗެލްސީ މިހާރުވަނީ ޓޭބަލްގެ 4 ވަނައަށް ވެއްޓިފައެވެ

ޅުނު މިމެޗުގެ  ފުރަތަމަ ހާފްގައި ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައި ނުވިނަމަވެސް ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ފެށިގެން މެޗްގެ 51 ވަނަ މިނިޓްގައި ބޯންމައުތުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު  ކާމިޔާބުކޮށްފައިވެއެވެ. އެޓީމުގެ ދެވަނަ ލަނޑު 64 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު އެޓީމުގެ 3 ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މެޗްގެ 67  ވަނަ މިނިޓްގައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ވޮލްކޮޓް ހޯދުމަށް އެވަޓަން އިން މަސައްކަތްކުރަނީ

އާސެނަލް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ތިއޯ ވޮލްކޮޓް ހޯދުމަށް އެވަޓަން އިން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. ...

ޗެމްޕިއަން ފްރާންސުން އޮސްޓްރޭލިއާގެ މައްޗަށް ފަސޭހަ މޮޅަކާއެކު ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ގައި އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސުން އޮސްޓްރޭލިއާގެ މައްޗަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ. ...

އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގެ ފައިނަލަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ދަތުރުކޮށްފި

އިގިރޭސި އެފްއޭކަޕް ފައިނަލަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ އެފްއޭކަޕް ފައިނަލަށް މެންޗެސްޓަރ ދަތުރުކުރީ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ރޭ ކުޅުނު ...