އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅެވުނު މެޗުން ބޯންމައުތު އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފިއެވެ.

ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި ރޭ ބޯންމައުތުއާ ދެކޮޅަށް ޗެލްސީ ކުޅުނު މިމެޗުން ޗެލްސީ ބަލިވީ 3 ލަނޑު 0 ލަނޑުގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ތާވަލުގެ 3 ވަނާގައި ކުރީންއޮތް ޗެލްސީ މިހާރުވަނީ ޓޭބަލްގެ 4 ވަނައަށް ވެއްޓިފައެވެ

ޅުނު މިމެޗުގެ  ފުރަތަމަ ހާފްގައި ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައި ނުވިނަމަވެސް ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ފެށިގެން މެޗްގެ 51 ވަނަ މިނިޓްގައި ބޯންމައުތުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު  ކާމިޔާބުކޮށްފައިވެއެވެ. އެޓީމުގެ ދެވަނަ ލަނޑު 64 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު އެޓީމުގެ 3 ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މެޗްގެ 67  ވަނަ މިނިޓްގައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ސުއަރޭޒްގެ ހެޓްރިކާއެކު ޖިރޯނާ އަތުން ބާސާއަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ލަލީގާގައި މިރޭ ޖިރޯނާއާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރި މެޗު 6 ލަނޑު 1 ލަނޑުގެ ނަތީޖާއަކުން ބާސެލޯނާ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މި މެޗުގައި ބާސެލޯނާއިން ...

ލެސްޓަރ ބަލިކޮށް ގަދަ 4 ގެ އުއްމީދު ޗެލްސީ އާކޮށްފި

މިދިޔަ ހޮނިދުވަހުގެރޭ އިގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގެ ފައިނަލްގައި 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ލެސްޓާ އަތުން ޗެލްސީ ބަލިވެފައި ވީކަމުގައިވިޔަސް ...

ބާސެލޯނާ ބަލިވެ ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ 1 ވަނަ މަގާމް ގެއްލުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެއްޖެ

2007 ވަނަ އަހަރަށްފަހު ވެލެންސިޔާގެ ދަނޑުގައި ވެލެންސިޔާއަތުން ބާސެލޯނާ ބަލިވެއްޖެވެ. ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ވެލެންސިއާގެ ދަނޑުގައި ރޭ ވެލެންސިޔާއަތުން ...