މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު ގއ. ގެމަނަފުށީ އޯކިޑް 707  ބިންދައިގެން ގޮސްފި އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ހާދިސާގައި މީހަކަށް ހާނީއްކައެއް ނުވެ އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިދޯނި ބިންދައިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީއާ ދިމާލުން 20 މޭލު ބޭރުންނެވެ. އަދި ދޯނި އޮތް ސަރަހައްދަށް ދަތުރުކުރުމަށް ދެ ގަޑިއިރު ހޭދަވާނެ އެވެ.

advertisement

އޯކިޑު 707 ގެ ފަޅުވެރިއަކު ބައެއް މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ ދޯނި ބިންދައިގެން ގޮސް ދެފަޅިވެފައި ވަނީ، ވިއްސާރަވެ ކަނޑުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

އަދި ދޯނި ބިންދައިގެންދިޔަނަމަވެސް ސެޓުލައިޓު ފޯނުގެ އެހީގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި މުއާމަލާތުކުރެވެމުން ދާކަމަށްވެސް  ދޯނީގެ ފަޅުވެރިއަކާ ހަވާލާދީ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އޯކިޑު 707 އަކީ 111 ފޫޓުގެ ދޯންޏެކެވެ. ބިންދައިގެން ދިޔައިރު އޭގައި ތިބީ 42 ފަޅުވެރީންނެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ބިންދައިގެންދިޔަ ދޯނި އޮތްސަރަހައްދަށް މަސްދޯނިފަހަރާއި އެމްއެންޑީއެފްގެ ލޯޗެއްވެސް މިހާރު ދަނީ ދަތުރުކުރަމުންނެވެ.

advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޮވިޑް-19 : ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19އަށް ފަރުވާދެމުންދިޔަ އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ވިދާޅުވީ ރޭ މެންދަމު ނިޔާވީ ދަރުމަވަންތަ ...

ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށްގެން ޖަލަށް ގެންގޮސްފި

ޝަރިއާތް ނިމެންދެން ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މާފުށީ ...

ސޮނޭވާފުށި ރިސޯޓުން ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ސޮނެވާފުށި ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. ބ. އަތޮޅުގައި ...