ފުވައްމުލަކާ 20 މޭލުބޭރުން އޯކިޑް 707 ބިންދައިގެން ގޮސްފި

މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު ގއ. ގެމަނަފުށީ އޯކިޑް 707  ބިންދައިގެން ގޮސްފި އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ހާދިސާގައި މީހަކަށް ހާނީއްކައެއް ނުވެ އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިދޯނި ބިންދައިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީއާ ދިމާލުން 20 މޭލު ބޭރުންނެވެ. އަދި ދޯނި އޮތް ސަރަހައްދަށް ދަތުރުކުރުމަށް ދެ ގަޑިއިރު ހޭދަވާނެ އެވެ.

advertisement

އޯކިޑު 707 ގެ ފަޅުވެރިއަކު ބައެއް މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ ދޯނި ބިންދައިގެން ގޮސް ދެފަޅިވެފައި ވަނީ، ވިއްސާރަވެ ކަނޑުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

އަދި ދޯނި ބިންދައިގެންދިޔަނަމަވެސް ސެޓުލައިޓު ފޯނުގެ އެހީގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި މުއާމަލާތުކުރެވެމުން ދާކަމަށްވެސް  ދޯނީގެ ފަޅުވެރިއަކާ ހަވާލާދީ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އޯކިޑު 707 އަކީ 111 ފޫޓުގެ ދޯންޏެކެވެ. ބިންދައިގެން ދިޔައިރު އޭގައި ތިބީ 42 ފަޅުވެރީންނެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ބިންދައިގެންދިޔަ ދޯނި އޮތްސަރަހައްދަށް މަސްދޯނިފަހަރާއި އެމްއެންޑީއެފްގެ ލޯޗެއްވެސް މިހާރު ދަނީ ދަތުރުކުރަމުންނެވެ.

advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ފެނަކައިގެ އޮންލައިން ބިލިންގ ސޮފްޓްވެއަރ ލޯންޗް ކުރުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އޮންލައިން ބިލިންގ ތައާރަފްކުރުމަށްޓަކައި ފެނަކައިން އާ ސޮފްޓްވެއާއެއް ލޯންޗް ކުރުމަށް ބޭއްވި ...

ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޒީ ފޯލްޑް 3 ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި

ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފްލެގްޝިޕް ފޯނު “ގެލެކްސީ ޒީ ފޯލްޑް3 5ޖީ” ގެ ޕްރީ އޯޑަރަށް މިއަދު ދިރާގުން ...

އައްޑޫ ލިންކުރޯޑުގައި ކާރެއް ފުރޮޅާލައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ލިންކް ރޯޑުގައި ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ގައުކެޑި ސަރަހައްދުން ފުރޮޅާލައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ...