ޝައިޚު އިދުރީސް ޙުސެއިންގެ ހާއްސަ ދަރުސެއް މިރޭ ހުޅުދޫގައި

ޝައިޚް އިދުރީސް ހުސެއިންގެ ހާއްސަ ދަރުސެއް  މިރޭ ހުޅުދޫގައި އޮންނާނެއެވެ.

މިރޭ އިޝާނަމާދަށްފަހު ހުޅުދޫ މަސްޖިދުލް ވަހުދާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިދަރުސް އަޑު އެއްސެވުމަށް ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ ދަރުސް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުގެ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެކެވެ.

ހުޅުދޫ ވަހުދާމިސްކިތުގައި ޝެއިޚް އިދުރީސްގެ ދަރުސްއެއް މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މާދަމާރޭ އިޝާނަމާދަށްފަހު މީދޫ މަސްޖިދުލް އިބްރާހިމް މަޖުދުއްދީންގައިވެސް ޝެއިޚް އިދުރީސްގެ ދަރުސްއެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫސިޓީގެ އާ މޭޔަރާއި އާ ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރައްވައިފި

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފައިވާ އާ މޭޔަރާއި އާ ކައުންސިލަރުން މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފިއެވެ. އައްޑޫ ހައިސްކޫލްގައި ކުރިއަށް ...

އައްޑޫގައި ޑެންގޫ ފެތުރެމުންދާތީ ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިިފި

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހަލުވިކަމާއެކު ޑެންގޫ ފެތުރެމުންދާތީ ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިިފިއެވެ. ...

ގަމުން ޑާކާއަށް ބޭއްވި ފުރަތަމަ ފްލައިޓުން ބަގްލަދެޝްގެ 135 މީހުން ފުރުވާލައިފި

ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން މިއަދު ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަށް ފުރި ފުރަތަމަ ފްލައިޓުން ބަގްލަދޭޝްގެ 135 މީހުން ފުރައިފި ...