އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލް އާ ވާދަކޮށް 3-1 އަކުން މޮޅުވެ ސްވެންސީ ސިޓީ ރެލިގޭޝަން ޒޯނުން ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

އާސެނަލްގެ ގޯލްކީޕަރު ޕީޓާ ޗެކަށް ރޭ ހެދުނު ގޯހަކުން ސްވެންސީގެ ޖޯޑަން އަޔޫ ވަނީ ފައިދާ ނަގައި ސްވެންސީ ސިޓީ އަށް ލީޑު ނަގާފަ އެވެ. އޭގެ ކުރިން 33 ވަނަ މިނެޓުގައި އޮޒިލް ތަނަވަސްކޮށްދިން ހިތްގައިމު ބޯޅައަކުން ނާޗޯ މޮންރެއާލް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި އާސެނަލް އަށް ލީޑު ނަގައިދީފަ އެވެ. ނަމަވެސް، އޭގެ މިނެޓެއް ފަހުން ސްވެންސީގެ ކްލޫކަސް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދީފަ އެވެ. މެޗުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތުކޮޅުގައި ލަނޑެއް ޖަހައި ސްވެންސީ އަށް ތިން ޕޮއިންޓް ކަށަވަރުކޮށްދިން ލަނޑުވެސް ޖަހާފައިވަނީ ކްލޫކަސް އެވެ.

ސްވެންސީއަށް ގެނައި އާ ކޯޗު ކާލޮސް ކަރަވަހާލްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅެމުން އަންނަ ޓީމުގެ ފަރާތުން މިފަހުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެންނަމުން އަންނަ އިރު، އެންމެ ފަހުން ސްވެންސީ ކުޅުނު އަށް މެޗުން އެ ޓީމް ބަލިވެފައިވަނީ އެންމެ ފަހަރެއްގައެވެ. އަދި ރޭ އާސެނަލް އަތުން ތިން ޕޮއިންޓް އަތުލައި އެ ޓީމް ވަނީ ތޭވީސް ޕޮއިންޓާއެކު ރެލިގޭޝަން ޒޯނުން ސަލާމަތްވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް، ސްވެންސީގެ ބަދަލުގައި ރެލިގޭޝަން ޒޯނަށް ވެއްޓުނު ސްޓޯކް ސިޓީ އަށްވެސް ތޭވީސް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވުމުން، ސްވެންސީ އަދި މުޅިން ސަލާމަތެއް ނުވެ އެވެ.

އާސެނަލް އޮތީ 42 ޕޮއިންޓާއެކު ލީގުގެ ހަވަނައިގަ. ލީގުގެ އެއްވަނައިގަ އޮތީ 65 ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މެސީ، ބޮލީވިޔާ ކޮޅަށް ހެޓްރިކް ހަދައި ޕެލޭގެ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން ދެކުނު އެމެރިކާ ޒޯނުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ފަތިހު ބޮލީވިޔާ ކޮޅަށް ހެޓްރިކް ހަދައި، ދެކުނު ...

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗްތަކުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގުރުއަތުލުން މޮނާކޯގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ރޭ ބޭއްވުނު  ގުރުނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ގުރުނަގައިދިނީ އޭސީ މިލާނާ އެކު ޗެމްޕިއަންސް ...

ނޭމާއަށް ފުރިހަމަ ފޯމުގައި ވޯލްޑް ކަޕަށް ތައްޔާރުވެވޭނެ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ

ފްރާންސް ލީގުގައި މާސޭއާއި ޕީއެސްޖީ ބައްދަލު ކުރި މެޗުގައި ފަޔަށް ލިބުނު އަނިޔާ ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ...