އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަތަންޔާހޫ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ބޮލީވުޑުގެ ފަންނާނުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާއަށް ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޮލީވުޑުގެ ތަރިން ގޮސްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ދިއައީ އަމީތާބްބައްޗަން ގެ އާއިލާއެވެ.

މިހަފްލާއަށް އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ލިބިގެން ދިޔައިރު މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ވާހަކަ ދެކެވިގެންދަނީ މި ހަފްލާއަށް އާމިރު ޚާން އަދި ސަލްމާން ޚާން އާއި ޝާހުރުކް ޚާން ނުދިޔަ ސަބަބާއި މެދުގައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އެތަރިން އަދި އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައިނުވާއިރު ތުރުކީގެ ދުވަހު ނޫހެއް ކަމަށްވާ މިލްލިގެޒެޓްގައި ބުނެފައިވަނީ އެތަރިން ނަތަންޔާހޫ އާއި ބައްދަލުކޮށްފައިނުވަނީ ނަތަންޔާހޫގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއި އެކު އެތަރިން ތިިބިކަން ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

ބޮލީވުޑުގެ މަޝްހޫރު ތިން ޚާނުން ނަތަންޔާހޫއާއި ބައްދަލުކޮށްފައިނުވާތީ ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ތަރިންގެ އިތުރުންވެސް އިންޑިޔާގެ މުސްލިމު ގިނަ ރައްޔިތުން ތަކެއް އެމީހުންނަށް ތާއީދުކޮށް ވާހަކަދައްކާފައެވެ. އަދި ބައެއް ބޮޑެތި މީޑިއާ ތަކުންވެސް އެ ތަރިންނަށް ތައުރީފްކޮށް ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ.

ނަތަންޔާހޫ ގެ އިންޑިއާގެ ދަތުރަށް ބަލާލާއިރު އޭނާ ވަނީ އެކި ދާއިރާތަކުން އިންޑިއާއަށް އެހީވާނެ ކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް އޭނާ ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ ބޮލީވުޑެވެ. ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭނާ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން އަދި އިޒްރޭލުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކަކަށް ބޮލީވުޑް ވަރަށް ކަމުދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުން ބޭނުންވަނީ ބޮލީވުޑް އެމީހުންގެ ގައުމަށްވެސް ގެނައުމަށްކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ބޮލީވުޑް ކުރިއެރުވުމަށް ފައިސާގެ ގޮތުންވެސް އެގައުމުން އެހީވާނެކަމަށް ނަތަންޔާހޫ ބުނެފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ސީޒަން 3 : ގަދަ 9 ބައިވެރިންނާއެކު ގާލާ ރައުންޑުގެ 3 ވަނަ ޝޯވ މިރޭ

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ސީޒަން ތިނެއްގެ ގަދަ 9 ބައިވެރިންގެ ވާދަވެރި ހުށައެޅުންތަކަކާއެކު ގާލާ ރައުންޑުގެ ތިންވަނަ ޝޯވ މިރޭ ...

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް : ގަދަ 9 ގައި ނުހިމެނި ކަޓައިގެންދިޔައީ މުރުޝިދު

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ގަދަ ދިހައެއްގެ ޝޯވގައި ޖަޖުންނާއި އާންމުންގެ ވޯޓުން އެންމެ ދަށް މާކްސް ލިބުމާއި ގުޅިގެން މުރުޝިދު ...

“ޓައިގާ ޒިންދާހޭ” 500 ކްރޯޑް ކުލަބަށް

ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދަމުން އަންނަ ‘ޓައިގާ ޒިންދާހޭ’ 500 ކްރޯޑް ކްލަބާ ގާތަށް ޖެހިލައިފިއެވެ. ބޮލީވުޑްގައި ...