އެއްބުރުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ- ފައްޔާޒު

އެއްބުރުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ  ޗެއާޕާސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފައްޔާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ އިއްޔެ އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

 އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި އިކޮންމިކް މިނިސްޓަރު ވިދާވީ އެ ޕާޓީން މެމްބަރުންތަކެއް ވަކިވިޔަސް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އޭގެ އަސަރެއް އެމްޑީޕީއަށް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ފައްޔާޒު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އަދިވެސް އެންމެ ބޮޑީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް ސާލިޙަށް ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނަށް އެއްބުރުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި މިހާރު ހިސާބުތައް ޖަހަނީ ނަޝީދާއި އެމަނިކުފާނަށް ތާއިދުކުރާ މެންބަރުންގެ ވޯޓް އެމްޑީޕީއަށް ނުލިބޭނެކަމަށް ބަލައިގެންކަމަށެވެ.  

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މަޖިލިހަށް މީދުން ހޮވަންޖެހޭނީ މީދޫ މީހުންނަށް ފަޚުރުވެރިވޭވަރުގެ މީހެއް- އިޔާޒު

އައްޑޫ މީދޫއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިލްމީ މައިދާނުގައި  ފާހަގަ ކުރެވޭ ރަށެއްކަމަށާ އަދި ޒަމާނުއްސުރެ  ފަންނުވެރިކަން އޮތްރަށެއްކަމުން   މަޖިލިހުގައި  ...

ހުޅުދޫ ފަތާ ޓްރެކް އޮންނަ ސަރަހައްދުގެ ގޮޑުދޮށުގައި ޖިއޯބޭގް ޖެހުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައި ގަންނަވަނީ ހުޅުދޫ ފަތާ ޓްރެކް އަޅާފައިވާ ސަރަހައްދު، ހުޅުދޫ ބަނދަރުގެ ހުޅަގުފަރާތުގެ، ...

ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސީދާ އިދާރާތަކަށް

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ކޮންޓްރެކްޓު އުސޫލުން ނަގާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމާއި ކޮންޓްރެކްޓް އައު ކުރުން އެ އިދާރާތަކުން ކުރާގޮތަށް ...