ޓެރަރިޒަމްގެ ބިރު އޮތްކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީ ނެރެފި

ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއެއް ދީފާނެތީ ރާއްޖެއަށް އަންނަ އެމެރިކާ މީހުން ސަމާލުވެ ތިބުމަށް އަންގައި، އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމެންޓުން ޓްރެވެލް އެޑްވައިޒަރީއެއް ނެރެފިއެވެ.

އެ އެޑްވައިޒަރީގައި ބުނެފައިވަނީ ޓެރަރިސްޓު ގުރޫޕުތަކުން އިންޒާރަކާ ނުލައިވެސް ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރާ ތަންތަނަށާއި ދަތުރުފަތުރު ކުރާ ތަންތަނަށާއި، މާރުކޭޓާއި ޝޮޕިން މޯލްތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ހަމަލާއެއް ދީފާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.

އަދި އެކަހެރި ރަށްތަކުގައިވެސް ހަމަލާއެއް ދީފާނެކަމުގެ ނުރައްކާ އޮތް ކަމަށާއި އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެހީ ފޯރުކޮށް ދިނުން ލަސްވާނެ ކަމަށް އެޑްވައިޒަރީގައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމެންޓުން ވަނީ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ކުރާ އިރު އެޅިދާނެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކެއް ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ނޫސްތައް ބަލައި، ވަށައިގެންވާ މާހައުލުގައި ހިނގާ ކަންކަމަށް ސަމާލުވުމާއި ހުޅަނގުގެ މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނުގައި އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް އަންގާފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރެވޭ ލެބޯޓަރީއެއް ނޫނު މާފަރު އެއަރޕޯޓުގައި ޤާއިމް ކުރަނީ

ނޫނު މާފަރު އެއަރޕޯޓުގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ހަދާ ހަދާ ލެބޯޓަރީއެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސޮނޭވާ ރިސޯޓުން ކުރިއަށްގެންދާކަމަށް މޯލްޑިވިއަންއިން ...

ޝީން އިން ރާއްޖެއަށް ފްރީ ޝިޕިންގ ކުރުން ހުއްޓާލައިފި !

ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ވިޔަފާރިކުރާ އޮންލައިން ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ޝީން އިން ރާއްޖެއަށް ފްރީ ޝިޕިންގ ކުރުން ހުއްޓާލައިފި ...

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ބަންކަރިން ފެސިލިޓީ ހަދަން ޤަތަރުގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރު އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ތެލުގެ ސްޓޯރޭޖެއް ހަދައި ތެޔޮ ބަންކަރިން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން ...