ޓެރަރިޒަމްގެ ބިރު އޮތްކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީ ނެރެފި

ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއެއް ދީފާނެތީ ރާއްޖެއަށް އަންނަ އެމެރިކާ މީހުން ސަމާލުވެ ތިބުމަށް އަންގައި، އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމެންޓުން ޓްރެވެލް އެޑްވައިޒަރީއެއް ނެރެފިއެވެ.

އެ އެޑްވައިޒަރީގައި ބުނެފައިވަނީ ޓެރަރިސްޓު ގުރޫޕުތަކުން އިންޒާރަކާ ނުލައިވެސް ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރާ ތަންތަނަށާއި ދަތުރުފަތުރު ކުރާ ތަންތަނަށާއި، މާރުކޭޓާއި ޝޮޕިން މޯލްތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ހަމަލާއެއް ދީފާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.

އަދި އެކަހެރި ރަށްތަކުގައިވެސް ހަމަލާއެއް ދީފާނެކަމުގެ ނުރައްކާ އޮތް ކަމަށާއި އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެހީ ފޯރުކޮށް ދިނުން ލަސްވާނެ ކަމަށް އެޑްވައިޒަރީގައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމެންޓުން ވަނީ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ކުރާ އިރު އެޅިދާނެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކެއް ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ނޫސްތައް ބަލައި، ވަށައިގެންވާ މާހައުލުގައި ހިނގާ ކަންކަމަށް ސަމާލުވުމާއި ހުޅަނގުގެ މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނުގައި އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް އަންގާފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފެނަކައިގެ ބިލު ދެއްކޭނެ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް އެކުންފުނިން ތައާރަފުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ކޮންމާތާކު ހުރެވެސް ފެނަކައިގެ ބިލު ދެއްކޭނެ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް އެކުންފުނިން ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. ޝީ ބިލްޑިންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ...

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްއިން ބައެއް ޓީއެމްއަށް ދޭން ރައީސް ނަޝީދު ވެސް ތާއިދު ކުރައްވައިފި

އެމްއޭސީއެލް އިން 26 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކޮށްގެން ހަދާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް އެއްކޮށް ދޭން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ...

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އެންމެ ހިތްގައިމު ރިޒޯޓަކަށް ނިޔާމަ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް

ކޮންޑެނާސް ޓްރެވަލަރޒް ރީޑާރޒް ޗޮއިސް އެވޯޑްސްގެ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އެންމެ ހިތްގައިމު ރިޒޯޓުގެ އެވޯޑު ނިޔާމަ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ...