ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ދައުރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރި އެސްއޯއެފް ކުންފުނީގެ އެކައުންޓް އަންފްރީޒްކޮށްފި

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ދައުރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރި އެސްއޯއެފް ކުންފުނީގެ އެކައުންޓް ފްރީޒްކޮށްފައިވަނިކޮށް އެ އެކައުންޓް ދޫކޮށްލުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ސަރުކާރުގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ވިއްކައިގެން ލިބުނު ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ޖަމާވި އެސްއޯއެފް އެކައުންޓުން އެހެން މީހުންނަށް އެ ފައިސާ ފޮނުވައި އެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 1.22 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން އެ އެކައުންޓު ފްރީޒްކުރީ 2020 ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެ ކޯޓުން އޭރު ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރުނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް މީހަކު ދިން 2.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޗެކެއް އެސްއޯއެފް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެ ފައިސާ ހޯދަން ދައުލަތުން ދަޢުވާކޮށް ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދުމުންނެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި މަހުގެ 07 ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަކުން ވަނީ އެ އެކައުންޓު ދޫކޮށްލައިފައެވެ. އެކައުންޓް ދޫކޮށްލިއިރު ހުރީ ކިހާ ފައިސާއެއްކަމެއް އަދި ދޫކޮށްލީ ކޮން ފަރާތަކުން އެދިގެންކަމެއް ނޭނގެއެވެ.

އޭސީސީގެ އޮފިޝަލަކު ”ދިޑެއިލީއަށް“ ވިދާޅުވީ މި މަހުގެ ކުރިީކޮޅު އެ އެކައުންޓް ދޫކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރުކުރިކަން އެނގޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން އެނގުނީ ތަޙްޤީޤުތެރޭގައި އުޅޭތީ ކަމަށެވެ.

އެހެންވެ އެ އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ހުރިތޯ ބަލާފައި އަލުން ފްރީޒްކުރުމަށް އަމުރަކަށް އެދެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރަމުންދާކަމަށް އޮފިޝަލު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސްދަރު: ދިޑެއިލީ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މާފުށީގައި ތުރުކީ ރައްޔިތެއް ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

މާފުށީގައި ތުރުކީވިލާތުގެ ރައްޔިތަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސުން ބުނީ މަރުވެފައި ވަނީ އުމުރުން 40 އަހަރުގެ ...

ކޮމިޝަނަރު ޖެނަރަލް ކަސްޓަމްސް ކަމުން ޖުނައިދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ކޮމިޝަނަރު ޖެނަރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމުން މުހައްމަދު ޖުނައިދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް ...

ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމަށް ވަރަށް އަވަހަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ: ރައީސް

މިފްކޯއަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކާއި މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއެކު މި ދެ ސިނާޢަތަށް ހެޔޮ ...