ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ބާސާ، ބަޔާން އަދި އިންޓަ މިލާންވެސް އެއް ގްރޫޕަކަށް

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގުރުއަތުގައި ޖަރުމަނުގެ ގަދަ ބާރު ބަޔާން މިއުނިކާއި ސްޕެއިންގެ ވަރުގަދަ ބާސެލޯނާ އަދި އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާން އެއް ގްރޫޕަކަށް ލައްވާލައިފިއެވެ.

ބާސާ އާއި ބަޔާނަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވާދަވެރި މެޗުތަކެއް ކުޅެފައިވާ ދެޓީމެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައިވެސް ބަޔާން އާއި ބާސާ ވާދަކުރަން ޖެހުނު އިރު، އެފަހަރު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ދެމެޗުވެސް ބަޔާންއިން ކާމިޔާބުކުރީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ބާސާ އާއި ބަޔާންގެ އެންމެ ހަނދާނީ ކުރިމަތިލުމަކީ 2020 ވަނަ އަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި އެ ދެޓީމުގެ ކުރިމަތިލުމެވެ. އެފަހަރު ބަޔާން ވަނީ ބާސާ ލަދުގަންނަވާލައި 8-2 އަކުން އެ ޓީމް ބަލިކޮށްފައެވެ. އޭރު ބަޔާން ޓީމުގެ އެޓޭކްގައި އެންމެ މުހިއްމު ރޯލެއް އަދާކުރި ފޯވަޑް ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ މިހާރު ހުރީ ބާސާގައެވެ. އޭނާ ބަޔާން ދޫކޮށްލީ މި ސީޒަނަށެވެ.

އިންޓައަކީ ފަހަކަށް އައިސް ޔޫރަޕްގައި އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ނޫން ނަމަވެސް، އެންމެފަހުން ކޯޗު ޖޯސޭ މޮރީނިއޯގެ ކޯޗުކަމުގައި 2010 ވަނަ އަހަރު އިންޓައިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ނެގީ ފައިނަލްގައި ބަޔާން ބަލިކޮށްފައެވެ. ބަޔާންއިން އެންމެފަހުން 2020 ވަނަ އަހަރު ތަށި ނެގި އިރު، ބާސާއަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އެންމެފަހުން ހޯދުނީ 2015 ވަނަ އަހަރެވެ.

ބަޔާންއިން މިހާތަނަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހަ ފަހަރު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ އިރު، އެ ގްރޫޕްގައި ހިމެނުނު ބާސާ ވަނީ ފަސް ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ދެން ގްރޫޕް ސީގައި ހިމެނޭ އިންޓައިން ތިން ފަހަރަށް ތަށި ނަގާފައިވާ އިރު، ދެން އެ ގްރޫޕުގައި ހިމެނެނީ ޕްލޭޒެންއެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕްތައް

ގްރޫޕް އޭ: އަޔެކްސް، ލިވަޕޫލް، ނަޕޯލީ، ރޭންޖާން

ގްރޫޕް ބީ: ޕޯޓޯ، އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް، ބަޔާން ލެވަކޫސެން، ކްލަބު ބްރާގާ

ގްރޫޕް ސީ: ބަޔާން މިއުނިކް، ބާސެލޯނާ، އިންޓަ މިލާން، ވިކްޓޯރިއާ ޕްލޭޒެން

ގްރޫޕް ޑީ: އެންޓްރެޗް ފްރޭންކްފާޓް، ޓޮޓެންހަމް، ސްޕޯޓިން ލިސްބަން، މާސޭ

ގްރޫޕް އީ: އޭސީ މިލާން، ޗެލްސީ، ސާލްސްބާގު، ޑައިނަމޯ ޒަގްރެބް

ގްރޫޕް އެފް: ރެއާލް މެޑްރިޑް، އާރްބީ ލެއިޕްޒިގް، ޝަކްތާ ޑޮނިއެސްކް، ސެލްޓިކް

ގްރޫޕް ޖީ: މެންޗެސްޓާ ސިޓީ، ސެވިއްޔާ، ޑޯޓުމަންޑް، އެފްސީ ކޯޕަންހޭގަން

ގްރޫޕް އެޗް: ޕީއެސްޖީ، ޔުވެންޓަސް، ބެނިފީކާ، މަކާބީ ހައިފާ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އިރުޝާދިއްޔާ ބަލިކޮށް ޝަރަފުއްދީން ފައިނަލަށް

އައްޑޫސިޓީ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރު ފުރާގެ ފައިނަލަށް  ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ...

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ބަލިވި ދެ ޓީމު ސެމީއަށް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ޕީއެސްޖީއާއި ޗެލްސީ ދަތުރު ކޮށްފިއެވެ. ޕީއެސްޖީ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރު ...

ކުޑަކާއްޓޭ، ބަޓިޝް، ޝާއިން ނުލާ ޤައުމީ ވޮލީ ސްކޮޑް 19 އަށް މަދުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ވޮލީ ކުޅުންތެރިންޔާ އިސްމާޢީލް ސާޖިދު (ކުޑަ ކާއްޓޭ) ނުލާ ޤައުމީ ވޮލީ ސްކޮޑް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. އިސްމާޢީލް ...