އީރާނުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އެ ޤައުމުގެ އެތައް ހާސްބަޔަކު މުޒާހަރާ ކުރާތާ ހަ ދުވަސް ފަހުން، އެ މުޒާހަރާތަކާ ދެކޮޅަށް، އީރާންގެ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ އެތައް ހާސްބަޔަކު އެ ޤައުމުގެ މަގުތަކަށް ނުކުމެ މުޒާހަރާކޮށްފިއެވެ.

އީރާނުގެ ބޮޑެތި ސިޓީތަކާއި އެނޫންވެސް ރަށްތަކުގައި ސަރުކާރުގެ ދިފާޢުގައި ބުދަދުވަހު މުޒާހަރާކުރި މީހުން ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މުޒާހަރާކުގެ ފަހަތުގައި ތިބީ އީރާނުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރާ ދުޝްމަން ޤައުމުތަކާއި ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ތިބެގެން އީރާނުގެ ވެރިކަމާ ތޮޅެންއުޅޭ ސިޔާސީ ޚިޔާނާތްތެރިން ކަމަށެވެ. އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މަޤްޞަދު ޙާސިލްވިޔަ ނުދޭނެކަމަށްވެސް އީރާން ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއްސުރެ އީރާނުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގެ މަގުތަކަށް ނިކުމެ އީރާނުގެ ރައްޔިތުންގެ އެތައް ހާސްބަޔަކު މުޒާހަރާ ކުރަމުންދަނީ އިޤްތިޞާދީ ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. މީގެތެރޭގައި ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވުމާއި، ވަޒީފާ ނެތުންފަދަ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ.

މި މުޒާހަރާތަކުގައި މިހާތަނަށް ބާވީސް މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު އީރާނުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުންވަނީ ހަތަރު ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އިޒްރޭލުގެ އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓުވަން އދ.ގެ ހާއްސަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމަކަށް ރާއްޖޭން އެދިއްޖެ

ފަލަސްތީންގެ ކުށެއް ނެތް އާންމުންނަށް އަމާޒުކޮށް އިޒްރޭލުން ހުއްޓުމެއް ނެތި ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވުމަށް އދ.ގެ ހާއްސަ ކުއްލި ...

ކޮވިޑް 19 – ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރޭ ކޮވިޑުގެ އައު ވޭރިއަންޓެއް ސައުތް އެފްރިކާ އިން ފެނިއްޖެ

ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރޭ ކޮވިޑުގެ އައު ވޭރިއަންޓެއް ސައުތް އެފްރިކާ އިން ފެނިއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ. ސައިންސްވެރިންނާ ...

ނައިޖީރިޔާގައި މިސްކިތެއް ވެއްޓި ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ

އެފްރިކާ ބައްރުގެ ހުޅަނގުގައި އޮންނަ ނައިޖީރިޔާގައި މިސްކިތެއްގެ ބައެއް ވެއްޓި ހަތް މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. މި ހިތާމަވެތި ހާދިސާ ...