އީރާނުގެ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުންވެސް މުޒާހަރާކޮށްފި

އީރާނުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އެ ޤައުމުގެ އެތައް ހާސްބަޔަކު މުޒާހަރާ ކުރާތާ ހަ ދުވަސް ފަހުން، އެ މުޒާހަރާތަކާ ދެކޮޅަށް، އީރާންގެ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ އެތައް ހާސްބަޔަކު އެ ޤައުމުގެ މަގުތަކަށް ނުކުމެ މުޒާހަރާކޮށްފިއެވެ.

އީރާނުގެ ބޮޑެތި ސިޓީތަކާއި އެނޫންވެސް ރަށްތަކުގައި ސަރުކާރުގެ ދިފާޢުގައި ބުދަދުވަހު މުޒާހަރާކުރި މީހުން ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މުޒާހަރާކުގެ ފަހަތުގައި ތިބީ އީރާނުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރާ ދުޝްމަން ޤައުމުތަކާއި ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ތިބެގެން އީރާނުގެ ވެރިކަމާ ތޮޅެންއުޅޭ ސިޔާސީ ޚިޔާނާތްތެރިން ކަމަށެވެ. އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މަޤްޞަދު ޙާސިލްވިޔަ ނުދޭނެކަމަށްވެސް އީރާން ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއްސުރެ އީރާނުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގެ މަގުތަކަށް ނިކުމެ އީރާނުގެ ރައްޔިތުންގެ އެތައް ހާސްބަޔަކު މުޒާހަރާ ކުރަމުންދަނީ އިޤްތިޞާދީ ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. މީގެތެރޭގައި ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވުމާއި، ވަޒީފާ ނެތުންފަދަ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ.

މި މުޒާހަރާތަކުގައި މިހާތަނަށް ބާވީސް މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު އީރާނުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުންވަނީ ހަތަރު ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އިންޑިޔާގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ ދެކޮޅަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން އަޑުއުފުލުން

އިންޑިޔާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހަތަރު ފަނޑިޔާރުން އެ ޤައުމުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑީޕަކް މިސްރާއަށް ވަރަށްބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި ...

އެމެރިކާގެ އެއްވެސް އެހީއެއް ބަލައިނުގަތުމަށް ފަލަސްތީނުގެ މަދަނީ ޖަމާޢަތްތަކުން ނިންމައިފި

ޤުދުސަކީ އިސްރާއީލުގެ ވެރިރަށްކަމަށް އިސްރާއީލުން ނިންމި ނިންމުން ބަލައިގަތުމަށާއި އިސްރާއީލުގައިވާ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ޤުދުސަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ...

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ދިފާޢީ ވަޒީރު ޑޮނަލްޑު ރަމްސްފިލްޑު އަވަހާރަވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ދިފާޢީ ވަޒީރު ޑޮނަލްޑު ރަމްސްފިލްޑު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ރަމްސްފިލްޑުގެ ޢާއިލާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އޭނާ އަވަހާރަވީ ...