އީރާނުގެ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުންވެސް މުޒާހަރާކޮށްފި

އީރާނުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އެ ޤައުމުގެ އެތައް ހާސްބަޔަކު މުޒާހަރާ ކުރާތާ ހަ ދުވަސް ފަހުން، އެ މުޒާހަރާތަކާ ދެކޮޅަށް، އީރާންގެ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ އެތައް ހާސްބަޔަކު އެ ޤައުމުގެ މަގުތަކަށް ނުކުމެ މުޒާހަރާކޮށްފިއެވެ.

އީރާނުގެ ބޮޑެތި ސިޓީތަކާއި އެނޫންވެސް ރަށްތަކުގައި ސަރުކާރުގެ ދިފާޢުގައި ބުދަދުވަހު މުޒާހަރާކުރި މީހުން ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މުޒާހަރާކުގެ ފަހަތުގައި ތިބީ އީރާނުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރާ ދުޝްމަން ޤައުމުތަކާއި ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ތިބެގެން އީރާނުގެ ވެރިކަމާ ތޮޅެންއުޅޭ ސިޔާސީ ޚިޔާނާތްތެރިން ކަމަށެވެ. އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މަޤްޞަދު ޙާސިލްވިޔަ ނުދޭނެކަމަށްވެސް އީރާން ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއްސުރެ އީރާނުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގެ މަގުތަކަށް ނިކުމެ އީރާނުގެ ރައްޔިތުންގެ އެތައް ހާސްބަޔަކު މުޒާހަރާ ކުރަމުންދަނީ އިޤްތިޞާދީ ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. މީގެތެރޭގައި ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވުމާއި، ވަޒީފާ ނެތުންފަދަ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ.

މި މުޒާހަރާތަކުގައި މިހާތަނަށް ބާވީސް މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު އީރާނުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުންވަނީ ހަތަރު ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ބައިޑެން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ސީއެންއެންއިން ރިޕޯޓުކުރި ގޮތުގައި ވައިޓް ހައުސްގެ މީޑިއާއިން މިއަދު ވަނީ ...

ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވެފައިވަނިކޮށް ގޮތަބަޔާ ޤައުމު ދޫކުރައްވައި ރާއްޖެއަށް

ސްރީލަންކާގައި ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގަމުންދަނިކޮށް އެ ޤައުމުގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ޤައުމު ދޫކުރައްވައި، ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވާފައިވާކަމަށް އިތުބާރުހުރި ...

ކާބޯތަކެތި އެކްސްޕޯޓް ކުރަން ރަޝިއާ އާއި ޔޫކްރޭނުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ޔޫކްރޭންގައި އުފައްދާ ކާބޯތަކެތި ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންްދާނެ ގޮތަކާއިމެދު ރަޝިއާ ...