އެމެރިކާގެ ރައީސް ބައިޑެން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ސީއެންއެންއިން ރިޕޯޓުކުރި ގޮތުގައި ވައިޓް ހައުސްގެ މީޑިއާއިން މިއަދު ވަނީ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. މިއީ އޭނާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ވައިޓް ހައުސްގެ މީޑިއާ އާ ހަވާލާދީ ސީއެންއެންއިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި ރައީސް ބައިޑެން މިހާރު ހުންނެވީ ވައިޓް ހައުސްގައި އެކަހެރިވެވަޑައިގެންނެވެ. އަދި ބައިޑެންގެ ހާލުކޮޅު ވެސް ރަނގަޅެވެ.

ބައިޑެން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވިއިރު އޭނާ ވަނީ ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖައްސަވައި ބޫސްޓާ ދެ ޑޯޒް ވެސް ފުރިހަމަ ކުރައްވައިފައެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ބޭރުގައި މާސްކު އަޅަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ސުޕެއިނުގައި ކަނޑައަޅައިފި

ބޭރުގައި މާސްކު އަޅަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ސުޕެއިނުގައި ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ބޭރުގައި އުޅޭ އުޅުމުގައި މާސްކު އެޅުމަށް ސުޕެއިނުގައި މަޖުބޫރުކުރީ ...

އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކުން އެމްއެޗް370 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

2014 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ގެއްލުނު މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް ތްރީ ...

ރީކަނެކްޓް ވިތް މޯލްޑިވްސް ޕްރޮގްރާމް ސީއެންއެންގެ ފީޑްތަކުގައި ދައްކައިފި

ރާއްޖެއިން ފަތުރުވެރިންނަށް ކުރެވޭ ތަފާތު ތަޖުރިބާތައް ދައްކުވައިދިނުމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ “ރީކަނެކްޓް ވިތް މޯލްޑިވްސް” ޕްރޮގްރާމް ސީއެންއެންގެ ފީޑްތަކުގައި ދައްކައިފިއެވެ. ...