ބަދަހިކަޕް: ވެމްކޯ ޕޮލިސް ބައްދަލުކުރާ މެޗް – މިމުބާރާތުގައި ކުޅެވޭ އެންމެ ފޯރިގަދަ ވާދަވެރި މެޗް

ބަދަހިކަޕް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ އޮންނަ ފުރަތަމަ މެޗަކީ ފޯރިގަދަ މަރުގެ މެޗަކަށް ވެގެންދާއިރު  ނެޓްބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ ގިނަ ބަޔަކަށް މިރޭ ވަރުގަދަ ރެއަކަށް ވެގެންދާނެ އެވެ.

ބަދަހިކަޕްގެ މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ޓީމްތަކުގެ ތެރެއިން  އެންމެ ވަރުގަދަ ދެޓީމް ކަމުގައި ބެލޭ  ވެމްކޯއާއި ޕޮލިސް މިރޭ  ބައްދަލުކުރާ މެޗަކީ ދެޓީމަށްވެސް ވަރަށް މުހިއްމު މެޗެކެވެ. އެއީ މިރޭގެ މިމެޗުން ޕޮލިސްޓީމް މޮޅުވެއްޖެނަމަ އެޓީމަށް ފައިނަލްގެ ޖާގަ ޔަގީންވާއިރު މިމެޗުން މޮޅުވެގެން ނޫންގޮތަކަށް ވެމްކޯއަށް ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ނެތުމުންނެވެ.

މިދިޔައަހަރު މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ޕޮލިސްޓީމާއި މިރޭ ބައްދަލުކުރާ ވެމްކޯ ޓީމްގައި ހިމެނޭ ގިނަ ކުޅުންތެރީންނަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ޕޮލިސްޓީމާއި ފައިނަލްގައި ވާދަކުރި ހުޅުދޫ ޔޫތުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރީނެވެ.

އެހެންކަމުން މިމެޗުވެ ވެގެންދާނީ  މިމިމުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް ކުޅެވޭ އެންމެ ފޯރިގަދަ މެޗަށެވެ.


ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ނެޓްބޯޅަ ޓީމްގައި ހިމެނޭ ގިނަ ކުޅުންތެރީން ތައް ހިމެނޭ މިދެޓީމް ބައްދަލުކުރާމެޗް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 8:00 ގައެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޕާކްތަކާއި ފިނިމައިޒާންތައް ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ބައެއް ރަށްރަށުގައި  ހަދާފައިހުރި ޕާކްތަކާއި ފިނި މައިޒާންތަްް ވަގުތީ ގޮތުން ...

ރައީސް އިބްރާހިމް ސޯލިހު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.  އެމަނިކުފާނު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ” ދުޅަހެޔޮ ފަހި ހަވީރު ކުޑަކުދީނާއެކު “

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ” ދުޅަހެޔޮ ފަހި ހަވީރު ކުޑަކުދީނާއެކު ” މިނަމުގައި ދުނިޔޭގައި ހަކުރުބަލީގެ ...