ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރައްވާ ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ހޯއްދަވާފައިވާ، ނިޝާން އިއްޒުއްދީންގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވީ ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ހާލުކޮޅު ސީރިއަސްވެގެން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށެވެ. އަވަހާރަވިއިރު އެމަނިކުފާނުގެ އުމުރުފުޅަކީ 85 އަހަރުފުޅެވެ.

އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވިއިރު އަންހެން ބޭފުޅަކާއި ކާފަ ކިޔުއްވާ ދެ ބޭފުޅަކު ދުނިޔޭގައި އެބަ ތިއްބެވިއެވެ.

އުމަރު ޒާހިރަކީ ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ގިނަ މަގާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެމަނިކުފާނު ވަނީ 1953ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2008ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ސަރުކާރުގެ އެކި މަގާމުތައް އަދާ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ 26 މަގާމެއް ފުރުއްވާފައެވެ.

އެގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އެންޑް ސޯޝަލް ސާވިސަސްގެ މަގާމާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ މަގާމުވެސް އަދާކުރެއްވިއެވެ. ކުޅިވަރަށް ވަކިން މިނިސްޓްރީއެއް އުފެއްދެވިއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ އެ މަގާމުވެސް އަދާކުރެއްވީ އެމަނިކުފާނެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް ވާކްސްގެ މަގާމުވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ އަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

އެމަނިކުފާނަކީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާފައިވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގައި އަގުހުރި ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން ހުޅުމާލެ ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުއަކީ އޭގެތެރެއިން ފާހަގަކުރެވޭ މަޝްރޫއުއެކެވެ. މީގެއިތުރުން މާލޭގެ މަގު ހެދުމާއި އެއްގަމުތޮއްޓާއި ކަނޑުތޮށީގެ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލައިފި

މިދިޔަމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް އިއުލާންކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު މިއަދުގެ ...

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރު ސަރުކާރުން ނަގަން ޖެހުނީ ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުން – ރައީސް

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރު ސަރުކާރުން ނަގަން ޖެހުނީ ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ...

ގޯލްގެ ތަފާތުން ބީރިކަނާއަށްވުރެ ކުރިލިބިގެން ރިވެރިން ކްއާޓާފައިނަލަށް ހޮވިއްޖެ

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް އޭގައި ހިމެނޭ މީދޫ ބީރިކަނާއާއި ހިތަދޫ ރިވެރިން ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން ...