އިތުރު 07 ރަށެއް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ގޯސްވެ، އިތުރު 07 ރަށެއް މިއަދު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ.

މިއަދު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައި ރަށްތަކަކީ ނ.ކުޑަފަރި، ނ.ވެލިދޫ، ރ.އަލިފުށި، ފ.ބިލެތްދޫ، ދ.މާއެނބޫދޫ، ގއ.މާމެންދޫ، ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާއެވެ.

މި ރަށްތައް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސް، އަރައިފޭބުން މަނާކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ސިއްހީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ އިތުރު ކަންކަން ބެލުމަށެވެ.

މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައި އޮންނަތާ މިހާރު އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްތަކެވެ. އެ ރަށްތައް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައީ އޮގަސްޓު 28 ގައެވެ.

އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާއިރު، އައްޑޫ ސިޓީން އިއްޔެ ވަނީ 51 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުން އިއްޔެ 141 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން މިއަދު އިތުރު 07 ރަށެއް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާއިރު، މި ވަގުތު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާ ރަށްތަކުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ 31 އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

2023 ގައި ޑިޖިޓަލް އައިޑީ ކާޑު ތައާރަފުކުރަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރައްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ތައާރަފުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު އާމިނަތު ...

ޑިއުޓީ ކުޑަކުރުމުން ސަރަހައްދީ ބަނދަރުތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ދަނީ އިތުރުވަމުން: ރައީސް

ސަރަހައްދީ ބަނދަރުތަކުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރުމާއިއެކު މިދިޔަ އަހަރު އެތެރެކުރި މުދަލުގެ އަގު 566 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިވެފައިވާކަމަށް ...

ބައެއް މުވައްސަސާތަކުން އެއްބާރުލުން ނުލިބިގެން އޭއޭއޭ އާއި އެވިޑްގެ އެއްބަަސްވުން އުވާލައިފި

ސްރީލަންކާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ، އޭޝިއަން އެކަޑެމީ އޮފް އެއޮރޮނޮޓިކްސް (އޭއޭއޭ) އިން އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ހިންގަމުން އައި ...