އިތުރު 07 ރަށެއް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ގޯސްވެ، އިތުރު 07 ރަށެއް މިއަދު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ.

މިއަދު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައި ރަށްތަކަކީ ނ.ކުޑަފަރި، ނ.ވެލިދޫ، ރ.އަލިފުށި، ފ.ބިލެތްދޫ، ދ.މާއެނބޫދޫ، ގއ.މާމެންދޫ، ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާއެވެ.

މި ރަށްތައް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސް، އަރައިފޭބުން މަނާކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ސިއްހީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ އިތުރު ކަންކަން ބެލުމަށެވެ.

މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައި އޮންނަތާ މިހާރު އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްތަކެވެ. އެ ރަށްތައް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައީ އޮގަސްޓު 28 ގައެވެ.

އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާއިރު، އައްޑޫ ސިޓީން އިއްޔެ ވަނީ 51 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުން އިއްޔެ 141 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން މިއަދު އިތުރު 07 ރަށެއް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާއިރު، މި ވަގުތު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާ ރަށްތަކުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ 31 އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫސިޓީން އިތުރު 125 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

އައްޑޫސިޓީން އިތުރު 125 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ އައްޑޫން އިތުރު 125 މީހަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އައްޑޫން ...

ދިރާގު ފައިބާ ހިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ރައުޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުވާސަލާތާއި ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ދިރާގުން، އެ ކުންފުނީގެ ފިކްސްޑް ...

ހުތުބާ: އަދުލު އިންސާފު ކަށަވަރުކުރުމާއި އަނިޔާވެރި ގާޒީންނަށް ހުރި ނުރައްކާގެ ވާހަކަ!

ދައުވާ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތްތައް އަވަހަށް ނިންމުމަކީ އަދުލު އިންސާފު ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކާ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް އިއްޔެގެ ހުކުރު ...