މިއަދު އިތުރު 5 މީހުން ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މިއަދު ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް 5 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެވެ.  

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިއަދު ޕޮޒިޓިވް 5 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހުޅުދުން ޕޮޒިޓިވްވި ދެމީހަކާއި މީދުން ޕޮޒިޓިވްވި 3 މީހުންނެވެ.

މިއަދު ހުޅުދޫއާއި މީދުން ޕޮޒިޓިވްވި 5 މީހުންގެ ތެރެއިން 4 މީހުންނަކީ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުންނެވެ. ދެން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއަކީ ސިއްހީމަރުކަޒަށް ބަލިވެގެން ދެއްކި މީހުންގެ ތެރެއިން ނެގުނު ސާމްޕަލް ތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހެކެވެ.

އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން އައްޑޫސިޓީން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ދުވަހުން ދުވަހަށް މީގެކުރީން އެހޮސްޕިޓަލުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ހާމަކުރަމުންދިޔަ ނަމަވެސް މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން ހޮސްޕިޓަކުން އެމައުލޫމާތު ހާމަކުރަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އިގްތިސާދު ނުތަނަވަސް ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލަންކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ނުވާނެ : ސައީދު

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޤައުމު ހަލަބޮލިކޮށް އިޤްތިޞާދު ނުތަނަވަސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅު ...

ކަނޑާ ވައްޓާލި ފެންފޯއް ރުކެއް މަގުން ސައިކަލް ދުއްވާފައިދިޔަ މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ

ކަނޑާ ވައްޓާލި ފެންފޯއް ރުކެއް މަގުން ސައިކަލް ދުއްވާފައިދިޔަ މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ މީދޫ ދެށިނާ ...

މަޖިލިސް ރައީސް ނަޝީދު އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ...