މިއަދު މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް 6 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް 6 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެވެ.  

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިއަދު މީދުން 6 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު އިއްޔެވެސް މީދުން އެކަކުވަނީ ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި 6 މީހުންގެ ތެރޭގައި ސްކޫލް ކުއްޖަކުވެސް ހިމެނޭކަމަށާ އަދި މީގެ އިތުރަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކާ ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާތީ އެފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދާ އެފަރާތްތަކުގެ ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދާކަމަށްވެސް  މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

މިއަދު މީދުން 6 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވިއިރު އިއްޔެވެސް އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން 21 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން އައްޑޫސިޓީން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ދުވަހުން ދުވަހަށް މީގެކުރީން އެހޮސްޕިޓަލުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ހާމަކުރަމުންދިޔަ ނަމަވެސް މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން ހޮސްޕިޓަކުން އެމައުލޫމާތު ހާމަކުރަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އޭސީސީގައި މައްސަލަ އޮތުމުން މަހްލޫފާއި އަކްރަމް އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބަށް ޝަރުތު ހަމަނުވި

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު މަހްލޫފާއި ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް ...

އަޅުގަނޑާ އެކީ އުއްމީދު ކުރައްވާނަމަ، އެއުއްމީދުގައި ކުލަ ޖެހޭނެ – ރައީސް ޔާމީން

އަޅުގަނޑާ އެކީ އުއްމީދު ކުރައްވާނަމަ، އެއުއްމީދުގައި ކުލަ ޖެހޭނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ...

ރިސޯޓުން ފިލައިގެން ފުވައްމުލަކަށް ދިޔަ ދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިިއުލާނުކޮށް، ރިސޯޓުތަކުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށް މީހުން އެރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ރިސޯޓަކުން ...