މިއަދު މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް 6 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް 6 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެވެ.  

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިއަދު މީދުން 6 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު އިއްޔެވެސް މީދުން އެކަކުވަނީ ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި 6 މީހުންގެ ތެރޭގައި ސްކޫލް ކުއްޖަކުވެސް ހިމެނޭކަމަށާ އަދި މީގެ އިތުރަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކާ ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާތީ އެފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދާ އެފަރާތްތަކުގެ ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދާކަމަށްވެސް  މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

މިއަދު މީދުން 6 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވިއިރު އިއްޔެވެސް އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން 21 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން އައްޑޫސިޓީން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ދުވަހުން ދުވަހަށް މީގެކުރީން އެހޮސްޕިޓަލުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ހާމަކުރަމުންދިޔަ ނަމަވެސް މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން ހޮސްޕިޓަކުން އެމައުލޫމާތު ހާމަކުރަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރާއްޖެއިން އޮމިކްރޮންގެ އިތުރު ކޭސްތަކެއް ފެނިއްޖެ

ރާއްޖޭއިން އިތުރު ހަތަރު މީހުންނަށް ކޯވިޑް ގެ އައު ވޭރިއަންޓް އޮމިކްރޮން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން ...

ފެބުރުއަރީ އެކެއް ގައި ހިންގި ކަންކަމަށް މަޢާފުކޮށްދެވޭކަށް ނެތް – ރައީސް ޔާމީން

މިއަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ހިންގި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންނަށް ލޯ މަރާފައި މަޢާފުކޮށްދެވެން ...

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަކީ މަތިވެރި، ޝަރަފުވެރި، ބޮޑު އަމާނާތެއް އެކުލެވިގެންވާ ޚިދުމަތެއްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަކީ މަތިވެރި، ޝަރަފުވެރި، ބޮޑު އަމާނާތެއް އެކުލެވިގެންވާ ޚިދުމަތެއްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު ...