ބަރުލަމާނީ ގަރާރު އަވަސް ކުރަން އެމްޑީޕީން އެއްބަސް: ނަޝީދު

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލު ކުރުމަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަގަން ދަ ޑިމޮކްރެޓްްސްގެ ފަރާތުން ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު އަވަސް ކުރަން އެމްޑީޕީ އިން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވާދަ ކުރެއްވި އިލްޔާސްގެ ފަރާތުން މި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ ގަގާރުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓު އަންނަ ނޮވެންބަރު މަހުގެ 30 ވަަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ނެގުމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާއާމެދު އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ހިތްހަމަ ނުޖެހި މިއަދު ތަޅުމަށް ވަޑައިނުގަތުމުން މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ވިދާޅުވެދެއްވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެ ގަރާރު އަވަސް ކޮށްދެއްވުމަށް ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރު، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. ގަރާރު އަވަސް ކުރަން ހުށަހެޅުމުން މައިނޯރިޓީ ލީޑަރާއި މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު އެކަމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

“މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު [އަސްލަމް] ވަނީ މި މަސައްކަތް އަވަހަށް ކުރުމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައި ކަމަށް ޑިމޮކްރެޓުންގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައި. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މަސައްކަތް ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ،” 

ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހެންކަމުން މާދަމާ ބާއްވާ މަޖިލީސް ޖަލްސާގައި އެ ގަރާރަށް ބަހުސް ކުރުން އޮންނާނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ތިން ވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓް ހޯދި ޑިމޮކްރެޓްސް އިން މިހާރު ވަނީ މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނެގުމަށް ދެވަނަ ބުރަށް ދިޔަ އެމްޑީޕީ އަދި ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީއަށް ހުށަހަޅާފަ އެވެ. އެކަމުގެ މަޝްވަރާއަށް ނަޝީދު ވަނީ އިދިކޮޅު ލީޑަރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ހުއްދައަށް ވެސް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.


advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

10 ސްކޫލެއްގެ ސެން ކްލާސްތަކަށް ބޭނުންވާތަކެތި ބީއެމްއެލް އިން ހަދިޔާކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖޭގެ 10 ސްކޫލެއްގައި ހިންގާ ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ނީޑް (ސެން) ކްލާސްތަކުގައި ދަރިވަރުންނަށް ...

މާލެން އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓްފަހަރުން ކޮވިޑަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވުން ގިނަވާން ފަށައިފި

މާލެން އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓްފަހަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި އެބޯޓްތަކުގެ މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުން ގިނަވާން ފަށައިފިއެވެ. މިގޮތުން ހއ. ...

ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޒީ ފޯލްޑް 3 ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި

ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފްލެގްޝިޕް ފޯނު “ގެލެކްސީ ޒީ ފޯލްޑް3 5ޖީ” ގެ ޕްރީ އޯޑަރަށް މިއަދު ދިރާގުން ...