މީދޫގެ ވޯޓްގެ ނަތީޖާއިން އެގުނު އެއްޗަކީ މީދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން އެމްޕީ ރޮޒެއިނާއަށް ކުރައްވާ އިތުބާރު- އިބުރޭ

މީދޫގެ ވޯޓްގެ ނަތީޖާއިން އެގުނު އެއްޗަކީ މީދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން އެމްޕީ ރޮޒެއިނާއަށް ކުރައްވާ އިތުބާރުކަމަށް ހުޅިމީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހިންގެވުމާއި ހަވާލްވެ ހުންނެވި އިބްރާހިމް ޒުބައިރު  ( އިބުރޭ ) ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

މީދޫގެ ވޯޓްގެ ނަތީޖާއިން އެގުނު އެއްޗަކީ މީދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން އެމްޕީ ރޮޒެއިނާއަށް ކުރައްވާ އިތުބާރު

އިބްރާހިމްދީދީ  

އިބްރާހިމް ޒުބައިރު ( އިބުރޭ ) މިހެން ވިދާޅުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދެވު އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި އައްޑޫސިޓީ މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޕީ ރޮޒެއިނާ ގެ ތާއީދާއެކު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވި ނިއުމާ މީދޫ ދާއިރާގެ ރައީސާކަމަށް ހޮވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ނިއުމާ މީދޫ ދާއިރާގެ ރައިސާކަމަށް ހޮވުނުއިރު މިދާއިރާގެ ނާއިބު ރައީސްއަކަށްވެސް ހޮވިފައިވަނީވެސް އެމްޕީ ރޮޒެއިނާގެ ތާއިދާއެކު ވާދަކުރެއްވި މަރަދޫފޭދޫ އާދިލުކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު މިއިންތިޚާބުގައި ނިއުމާއާއި ވާދަކުރެއްވީ ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަހުމަދު ހަމްޒާ އެވެ. ހަމްޒާއާއި ހަމްޒާގެ ޓީމް މީދުއަށް ވަޑައިގެން މިއިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށްޓަކައި  މީދޫގައި ކެމްޕެއިންގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާއިރު ވޯޓް ނެގި ދުވަހުވެސް ހަމްޒާ ހުންނެވީ މީދޫގައެވެ.

މިއިންތިޚާބުގައި މީދޫ ދާއިރާގެ   ސެކެޓްރީގެ ނައިބަކަށް އައިޝަތު ފުޒޫނާ ހޮވިފައިވާއިރު ސެކްރެޓަރީއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އައިޝަތު ހުސެންއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް މިދާއިރާގެ މައުލޫމާތާއި އިޝްތިހާރާއި އާއްމު އެންގުންތަކާއިބެހޭ ސެކްރެޓަރީއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ހަސަން އިމްސާދެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މިއީ ޙިކްމަތްތެރިކަމާއެކު، ޑޮކްޓަރުންގެ އިރުޝާދާއެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަންވީ ވަގުތު- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކޮވިޑް19 އަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ބަލިމަޑުކަމެއް ނަމަވެސް މިއީ ކަންބޮޑުވެ ހާސްވާންވީ ވަގުތެއް ނޫންކަމަށާއި، މިއީ ވިސްނުންތެރިކަމާއި ...

އައިވީ މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތް- މީދޫޓީމް ކުޅޭ ސެމީފައިނަލްމެޗްގެ ކުޅުން މިއަދު ހަވީރު އޮންނާނެ

” އައިވީ މިކްސްޑް ވޮލީ މުބާރާތުގެ  ” ގެ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗްގައި މީދޫ ވޮލީޓީމް ކުޅޭމެޗްގެ ކުޅުން މިއަދު ...

އީޔޫގެ ލަފަޔާ ދެކޮޅަށް ދިވެހިން އަޑު އުފުލަން ޖެހޭ -ޝެއިޚް އިލްޔާސް

ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކު މުސްލިމަކަށްވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގައި އޮތް އޮތުން ބަދަލުކޮށް،ސުންނީ މުސްލިން ނޫން މީހުނަށް ...