އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 18 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 18 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

 އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލާ (އޭއީއެޗު) އިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި ހަޔަކުން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި ހަޔަކަށް އައްޑޫސިޓީން އިތުރު 18 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށެވެ

މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހިތަދޫން ޕޮޒިޓިވި 8 މީހަކާއި  ފޭދޫއިން ޕޮޒިޓިވްވި 8 މީހެއްގެ އިތުރަށް  މަރަދޫއިން އެކަކު އަދި މަރަދޫ ފޭދުން  ޕޮޒިޓިވްވި މީހެކެވެ.  

އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން އައްޑޫއިން ކޮވިޑަށް މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން  1185 މީހަކު ވަނީ ބަލިން ފަސޭހަވެފައެވެ. އަދި ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުތެރޭ ބަލިން ފަސޭހަވެގެން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ 34 މީހެކެވެ.

އައްޑޫގެ ރަށްރަށުގެ  ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ކޮވިޑްގެ އެކްޓިވް މިހާރު  އުޅެނީ ފޭދޫގައެވެ . އެގޮތުން ފޭދޫގައި  ކޮވިޑްގެ 107 ކޭސް އުޅޭއިރު، ހިތަދޫގައި 60 ކޭސް، މަރަދޫގައި 37 ކޭސް، މަރަދޫފޭދޫގައި 05 ކޭސް އަދި ގަމުގައި 1 ކޭސް އުޅޭ ކަމަށް އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކާއި ވަކިން އޮންނަ ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި މިވަގުތު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހަކުނެތެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހުޅުދޫއާއި މީދޫ އަދިވެސް ވަނީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ރޭގަޑު 9:00 އިން ފަތިހު 4:00 އަށް މިދެރަށުގައި ވަނީ ކާފިއު ހިންގާފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މަހަށް ނިކުމެ އުޅުނު ޒުވާނެއްގެ މެއަށް ތޮޅިއެއް ހެރި ސީރިއަސްވެ، ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެނީ

ކުޑަ ދޯންޏެއްގައި މަހަށް ނިކުމެ އުޅުނު ޒުވާނެއްގެ މެއަށް ތޮޅިއެއް ހެރި ހާލު ސީރިއަސް ވުމުން، ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ...

ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުނުވާ ހިނދަކު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެވެންވާނެ- މަހުލޫފު

ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުނުވާ ހިނދަކު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެވެންވާނެކަމަށާ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރެވޭނެކަމަށް ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ޙައްޤު ހޯދަން ...

ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕެރޭޑް މީދޫގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ބާއްވައިފި

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މީދޫ ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ކެޑޭޓްކޯ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މީދޫގެ ބޮޑެތި ...